Till nyhetslistan

Anmälningar till höstens dagklubbar

18.3.2021 09.03

Anmälningar till höstens dagklubbar, för barn föda 2016-2017 (4-5 åringar) kan göras under tiden 22.3-23.4.2021 till någon av barnledarna eller till pastorskansliet. Dagklubbsplatserna fördelas i den ordning som anmälningarna inkommer.