Till nyhetslistan

Vill du sommarjobba i församlingen?

Larsmo församling anställer ett antal sommararbetare också under 2024. Vi erbjuder arbete med gräsklippning, trimning och andra utesysslor samt städning, servering och andra innesysslor.

Både pojkar och flickor från 16 år kan anställas. Vi anställer både ungdomar som inte tidigare varit anställda och de som arbetat i församlingen förut. Nytt för i år är att vi kan erbjuda endera 5 veckors eller 10 veckors anställningstid. Uppge i din ansökan ifall du önskar sommarjobba 5 eller 10 veckor.

Anmäl ditt intresse senast måndagen den 19.2.2024 till pastorskansliet, tfn 040-868 6956 eller larsmo.forsamling@evl.fi.

13.1.2023 09.05