Peter Ahlberg

biträdande vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Marlene Ahlö

fastighetsskötare
Husmorstjänster
050 310 3985

Barbro Bång

kanslistvikarie
Ekonomi- och administrationstjänster

Västerby bönehus Bönehuset

fastigheten
40 868 6948


Britt-Mari Gripenberg

barnledare
050 376 0684

Holm bönehus Holm

fastigheten
40 868 6946

Gunilla Holmberg

barnledare
050 339 8596

Viktor Häggblom

vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Carola Lassila

kanslistvikarie
Ekonomi- och administrationstjänster

Carina Liljekvist

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland

Rainer Mäenpää

fastighetschef
Fastighetstjänster
050 592 3051 (sms)

Herman Mård

t.f. församlingspedagog
Larsmo församling
68570 Larsmo