Peter Ahlberg

biträdande vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Västerby bönehus Bönehuset

fastigheten
40 868 6948Holm bönehus Holm

fastigheten
40 868 6946

Gunilla Holmberg

barnledare
050 339 8596

Viktor Häggblom

vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Carola Lassila

kanslistvikarie
Ekonomi- och administrationstjänster

Carina Liljekvist

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland

Rainer Mäenpää

fastighetschef
Fastighetstjänster
050 592 3051 (sms)

Herman Mård

t.f. församlingspedagog
Larsmo församling
68570 Larsmo

Emilia Sundkvist

fastighetsskötare
Husmorstjänster
050 4109032