Peter Ahlberg

biträdande vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Västerby bönehus Bönehuset

fastigheten
40 868 6948

André Djupsjöbacka

församlingspedagogHolm bönehus Holm

fastigheten
40 868 6946

Gunilla Holmberg

barnledare
050 339 8596

Viktor Häggblom

vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Carola Lassila

kanslistvikarie
Ekonomi- och administrationstjänster

Carina Liljekvist

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland

Rainer Mäenpää

fastighetschef
Fastighetstjänster
050 592 3051 (sms)

Barbro Snellman

fastighetsskötare
Fastighetstjänster

Josef Tupeli

ungdomsarbetare


Veronica Östman

barnledare (föräldraledig)