Veckoprogram

Gudstjänsterna och högmässorna sänds i direktsändning på Larsmo När-TV kanal 944 och kanal 650 i JNT:s kabelnät. Gudstjänsterna/högmässorna strömmas också via församlingens YouTube kanal.

To 22.2 kl. 14 Nattvard vid Sandlunden, Lassila, Forsman.

To 22.2 kl. 19 Karasamling i Inremissionshemmet, Peter Silfverberg.

Sö 25.2 kl. 10 Högmässa, Lassila, Anna-Karin Johansson, sång Johanna Lill-Thylin.

Sö 3.3 kl. 10 Gudstjänst, Jan Nygård, Anna-Karin Johansson, sång Eivor & Nils Johansson, kyrkkaffe.

On 6.3 kl. 17-19 Kaffekväll i Bosund missionsstuga.

To 7.3 kl. 18-20 Språkcafé i huvudbiblioteket i Holm.

Sö 10.3 kl. 10 Familjegudstjänst, Sjöblom, Forsman, barnkörerna.

Sö 10.3 kl. 18 Missionsafton i församlingshemmet, biskop Johan Candelin, syster Sandra m.fl., utdelning av Pro Fide-pris, servering.

To 14.3 kl. 11-12.30 Sopplunch i Holm bönehus.

Lö 16.3 kl. 18.30 Lördagssamling i församlingshemmet, Sebastian Lassila, lovsång, servering, barnpassning.

Sö 17.3 kl. 10 Högmässa, Markus Ventin, Forsman.