Veckoprogram

Gudstjänsterna och högmässorna sänds i direktsändning på Larsmo När-TV kanal 944 och kanal 650 i JNT:s kabelnät. Gudstjänsterna/högmässorna strömmas också via församlingens YouTube kanal.

To 20.6. kl. 14 Nattvard vid Sandlunden, Lassila, Forsman

Lö 22.6. kl. 10 Midsommardagens gudstjänst, Lassila, Forsman. Kyrkvärd: Furuholmen

Sö 23.6. kl. 18 Kvällshögmässa, Lassila, Forsman, familjesånggrupp (Samuel Holmberg). Kyrkvärd: Vikarholmen. Kyrkkaffe

24-26.6. Tältläger för juniorer

27-28.6. Tältläger för miniorer

30.6. kl. 10 Högmässa med dop och välsignelse av ungdomsledare, Lassila, Wiklund. Kyrkvärd: Storströmmen I