Församlingsval i Larsmo församling söndagen 18.11.2018.

I Larsmo församling väljer vi 19 kyrkofullmäktige för perioden 2019-2022.

Kandidatnomineringen är nu avslutad och vi har 31 kandidater fördelad på fyra listor. Vi informerar om kandidaterna när valnämndens protokoll justerats. Röstningsstället på den egentliga valdagen 18.11 2018 är huvudbiblioteket i Holm. Valet är i år ett endagsval.

 

Förhandsröstning ordnas på följande platser:

Pastorskansliet, Marieholmsvägen 23, 68570 Larsmo, 6-10.11 kl. 09.00-18.00

Strandis, Assarskärsvägen 1, 68580 Larsmo, 6.11 kl. 12.00-18.00

Grillen i Bosund, Bosundvägen 57, 68555 Bosund, 7.11 kl. 12.00-18.00

Pias Livs, Näsvägen 2, 68560 Eugmo, 8.11 kl. 12.00-18.00

Sandlunden, Fagernäsvägen 9, 68570 Larsmo,  9.11 kl. 9.00-11.00 

S-Market, Kackurvägen 1, 68570 Larsmo, 9-10.11 kl. 12.00-18.00

Kandidatlistorna finns på församlingsvalets hemsida:

www.forsamlingsvalet.fi/forvaljarna/kandidater/-/candidate/show/000523

 

 

 

 

 

 

Regelbunden verksamhet

I församlingen kan du vara medverka och påverka på många olika sätt. Du behövs.

Medverkan i gudstjänsterna

Gudstjänst firas på söndagar och helgdagar kl. 10. Frivilliga medverkar med textläsning, som kyrkväktare, kyrkvärd, assistent vid nattvarden, i omsorgstjänsten och kyrkkaffet efter gudstjänsten samt medverkar med sång och musik. 

Medverkan i barn- och ungdomsarbetet

Barn- och Ungdomsarbetet är omfattande eftersom vi har så många barn och unga i församlingen. Mycket av verksamheten bland barn och unga sker med hjälp av frivilliga. Öppet Hus verksamheten som bedrivs i Bosund, Näs, Holm och Furuholmen behöver hela tiden nya vuxna värdar som har tid att finnas till för de unga. Minior- och juniorklubbarna leds också av frivilliga.

Miljöarbetet

Larsmo församling har miljödiplom. Vi vill värna om den underbara naturen vi har i vår församling så att också våra barn och barnbarn skall kunna vandra ”barfota i gröngräset”. Vi sorterar och handlar inhemskt, närproducerat och certifierade produkter där det är möjligt. Kom med i miljöarbetet. Det finns plats i arbetsgruppen.

Missionsarbetet

Vi har två missionsstugor i Larsmo församling, i Bosund och i Holm. De sköts helt på frivillig basis. Det säljs begagnade kläder och prylar, men också nya böcker i missionsstugorna. Ofta serveras kaffe. Alla intäkter går till församlingens missionsarbete. På hösten och våren ordnas det basarerer. Här kan du verka genom att hjälpa till med försäljningsarbetet, varusortering, genom att baka till basarerna och naturligtvis också genom att handla. Ingen insats är för liten.

 

Det diakonala arbetet

Behoven av stöd och hjälp ökar. Ofta behövs det kanske inte annat än att någon ser en och har tid att lyssna. Men ofta behövs också ekonomisk- och annan hjälp. I diakoniarbetet behövs många frivilliga medhjälpare. Arbetet leds av församlingens diakoniarbetare och diakonidirektionen.

I Holm bönehus ordnar vi Soppluch en gång i månaden. Vår tanke är att få bjuda på en varm måltid för behövande och lunch för en liten avgift åt daglediga och andra lunchgäster. Intäkterna går till diakonin.

Stick-in café varannan vecka i Holm bönehus. Kom in på en kopp kaffe och gemenskap.

Kontakta församlingens kansli eller någon av de anställda om du vill vara med och hjälpa till med något i församlingen.

Utförligare information om olika grupper finns här /grupper

Förtroendevalda och direktioner /information-kansli/fortroendevalda