HEJ HJÄLPLEDARE!

Du har nu kommit till hjälpledarsidan i Larsmo församling! Här kommer att finnas information som riktar sig till ledare inom minior- och juniorklubbar, skriftskolhjälpledare, barnlägerledare och barnpassare. Hjälpledarskolningen finns som en skild punkt i menyraden!

Timlistan för hjälpledare finns att skriva in via detta dokument.

Glada ungdomar

Svenska Lutherska Evangelieföreningen r.f. (SLEF) ordnar igen en intressant Bibelhelg vid Envangeliska folhögskolan i Vasa kallad "Med evigheten i sikte". Helgen är den 2-4 februari 2018. Tryck här för att få mera information om programmet och anmälningsförfarandet!

ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo