Kvinnocafé                                                                        

Gemenskap för kvinnor i olika åldrar vid dukat kaffebord.  Platsen är Holm bönehus och tidpunkten torsdag kväll kl. 18.30.

Sång, kvinnors livsberättelser och andakt finns på programmet. Det finns också böcker till utlåning.

Följande kvinnocafé ordnas 14.11.2019 kl. 18.30 vid Manna. Vittnesbörd.  

 

Varmt välkommen i kvinnogemenskapen!

Kontaktpersoner: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960 och Carina Lassila, tfn 040 868 6954.