Skriftskola och konfirmation

 

Skriftskolan är församlingens sätt att ge en samlad undervisning i den kristna tron.  Vanligen går man i skriftskola under det år man fyller femton år.  Skriftskolan avslutas med ett konfirmationstillfälle i kyrkan där de unga får möjlighet att bekänna sin tro på Jesus Kristus och personligen motta Guds välsignelse för sitt liv.

I vår församling håller vi två sommarskriftskolor och en vinterskriftskola. Larsmo församling har också skriftskolsamarbete med Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF).

Sommarskriftskola

Det stora flertalet ungdomar går i sommarskriftskolan som under många år har varit indelad i fyra olika undervisningsgrupper med ett deltagarantal som varierar mellan  55 - 75. Denna skriftskola inleds under hösten och innehåller en weekend samt några samlingar under vintern och avslutas med en tvåveckors period med dagskriftskola och läger under de två första veckorna av sommarlovet. Konfirmationen sker under veckoslutet före midsommar.

Vinterskriftskola

Vinterskriftskolan består av endast en undervisningsgrupp och kan ta emot 20 deltagare. Den inleds under senare delen av augusti med undervisning en dag i veckan efter skoldagens slut i Cronhjelmskolan samt ett weekendläger under vintern. Konfirmationen sker vanligen i slutet av april.

Länk till sida med information om aktuella skriftskolgrupper

                                                             

Vid konfirmationen får du Guds välsignelse. Välsignelsen som prästen uttalar är en påminnelse om att Gud vill vara med dig hela livet. Du i din tur bekräftar att du vill tro på Gud och leva som kristen. Den som konfirmeras blir en självständig medlem i församlingen, som är en del av den stora kristna kyrkan på jorden.

Läs om vad konfirmation innebär

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation