Kyrkofullmäktiges protokoll

Kyrkofullmäktiges protokoll publiceras från hösten 2023 här på webbplatsen. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta kanslisten Carina Liljekvist.

Kyrkofullmäktiges protokoll 4/2023

Besvärsanvisning 4/2023

Kyrkofullmäktiges protokoll 5/2023

Besvärsanvisning 5/2023

Kyrkofullmäktiges protokoll 6/2023

Besvärsanvisning 6/2023

Kyrkofullmäktiges protokoll 7/2023

Besvärsanvisning 7/2023

Tag kontakt

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland