Orgel
Orgel

Körerna                                                                          

 
Kyrkokören

Kyrkokören har paus under sommaren och startar igen den 11.9.2019, under ledning av Anders Forsman. Vi övar i församlingshemmet, onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00. Både tidigare och nya sångare är varmt välkomna med!

 

 

 

Ungdomskören
Ungdomskören inleder höstens övningar tisdag 10.9 kl 19 i Holm bönehus 
Victoria Asplund leder kören.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Barnkören

Barnkören startar på nytt och inleder höstens övningar 11.9 2019 kl. 17.30-18.15 i Holm bönehus. För alla barn i åk 1-6. Tilläggsinformation och anmälan via Anders Forsman tfn 040 868 6953.                                   

 

 

 

Lovsångsgruppen

Lovsångsgruppen, under ledning av Susanna Östman, kommer att fortsätta träffas varannan vecka. Tid och plats meddelas senare.  Varmt välkommen med och sjung till Herrens ära!

 

 

Orgellektioner                                        

Musikundervisning
Församlingen har vissa möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel.
I höst ingen undervisning.

Ungdomskören inleder höstens övningar tidag 4.9.2018 i Holm bönehus. Victoria Asplund leder kören.