Flinka händer spelar på en kyrkorgel.

Sjunga i kör

Tycker du om att sjunga? Kom i så fall med i någon av församlingens körer. Det viktigaste är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej. Kom, sjung och ha roligt!    

                                                         

Vuxenkör

Församlingskören övar torsdagar kl. 19.30-20.30 i Holm bönehus. Terminsstart 7.3.2024. 

 

 

Barnkören

Barnkörerna inleder terminen torsdag 7.9.2023. Kören samlas i Holm bönehus. Alla nya och nygamla sångare välkomna! Syskon kan gärna vara tillsammans i valfri grupp. Anmälning på förhand till anders.forsman@evl.fi. 

Vårterminen avslutas onsdag 8.5.2024. Sång vid Sandlunden kl. 18.15. 

  • Barnkören JUBEL torsdagar kl. 17.30-18.15, för åk 1-3
  • Barnkören KLANG torsdagar kl. 18.30-19.15, för åk 4-6

  

 


Lovsångsgruppen

Lovsångsgruppen startar 29.8.2023. Vi träffas i regel udda veckor kl. 19.00-20.30 i församlingshemmet. Nya intresserade sångare kan kontakta ledaren Susanna Östman tfn 040 9136811 för mer information. Välkommen med!

Orgellektioner                                        

 
Församlingen har möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel. Tag kontakt med kantorn ifall du är intresserad. 
 

Ungdomskören