Flinka händer spelar på en kyrkorgel.

Sjunga i kör

Tycker du om att sjunga? Kom i så fall med i någon av församlingens körer. Det viktigaste är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej. Kom, sjung och ha roligt!                                                                  

Kyrkokören

Kyrkokören övar onsdagar kl. 19.15-20.45 i församlingshemmet. Anders Forsman leder kören. Övningarna inleds med kaffe kl. 19.00. Höstterminen startar igen den 2.9.2020. Både tidigare och nya sångare är varmt välkomna med!

 

 

 

Ungdomskören

Ungdomskören är för tillfället vilande.
 
 
 
 

 

 

Barnkören

Barnkören inleder höstens övningar onsdag 25.8.2021 kl. 17.30-18.15 i Holm bönehus. Både tidigare och nya sångglada barn (åk 1-6) är varmt välkomna med!

Nya sångare får gärna anmäla sej på förhand till Anders Forsman tfn 040 868 6953.        

 


Lovsångsgruppen

Lovsångsgruppen, under ledning av Susanna Östman, träffas varannan onsdag (udda veckor) kl. 17.30 i församlingshemmet. Terminsstart onsdag 9.9.2020. Varmt välkommen med och sjung till Herrens ära!

Orgellektioner                                        

 
Församlingen har möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel. Tag kontakt med kantorn ifall du är intresserad. 
 

Ungdomskören