Orgel
Orgel

Körerna                                                                          

 
Kyrkokören

Kyrkokören övar onsdagar kl. 19.15-20.45 i församlingshemmet. Anders Forsman leder kören. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00. Kyrkokören deltar i julottan 25.12 kl. 8. Vårterminen startar igen den 15.1.2020. Både tidigare och nya sångare är varmt välkomna med!

 

 

 

Ungdomskören
Ungdomskören inleder vårens övningar i mitten av januari, exakt tid meddelas senare. Tid och plats är kl. 19 i Holm bönehus 
Victoria Asplund leder kören.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Barnkören

Barnkören startar på nytt och inleder höstens övningar 11.9 2019 kl. 17.30-18.15 i Holm bönehus. För alla barn i åk 1-6. Tilläggsinformation och anmälan via Anders Forsman tfn 040 868 6953. Barnkören deltar 24.12 kl. 13 i barnens julbön. Vårterminen startar igen den 15.1.2020. Nya sångglada barn är varmt välkomna med!                            

 

 

 

Lovsångsgruppen

Lovsångsgruppen, under ledning av Susanna Östman, träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 17.30 i församlingshemmet. Lovsångsgruppen inleder vårterminen den 8.1.2020 kl. 17.30.  Varmt välkommen med och sjung till Herrens ära!

 

 

Orgellektioner                                        

Musikundervisning
Församlingen har vissa möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel.
I höst ingen undervisning.

Ungdomskören inleder höstens övningar tidag 4.9.2018 i Holm bönehus. Victoria Asplund leder kören.