Orgel
Orgel

Körerna                                                                          

 
Kyrkokören

Kyrkokören har paus under sommaren och startar igen den 11.9.2019, under ledning av Anders Forsman. Vi övar i församlingshemmet, onsdagar kl. 19.15-20.45. Övningarna inleds med kaffe kl 19.00. Både tidigare och nya sångare är varmt välkomna med!

 

 

 

Ungdomskören
Ungdomskören inleder höstens övningar tisdag 4.9 kl 19 i Holm bönehus 
Victoria Asplund leder kören i höst.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Barnkören

 
Barnkören är vilande. Vi återkommer när det blir aktuellt med nystart. 
För alla barn i åk 1-6.
 
Ibland sjunger vi i kyrkan och på andra platser.
 
Larsmo församling/ Susanna Östman
Telefon: 040 913 6811

 

 

 

Lovsångsgruppen

Lovsångsgruppen samlas tisdagar varannan vecka kl. 18.00-19.00 i Holm bönehus. Vårterminen inleds 15.1 2019.  Varmt välkommen med och sjung till Herrens ära!

 

 

Orgellektioner                                        

Musikundervisning
Församlingen har vissa möjligheter att erbjuda lektioner i orgelspel.
I höst ingen undervisning.

Ungdomskören inleder höstens övningar tidag 4.9.2018 i Holm bönehus. Victoria Asplund leder kören.