Ungdomskören                                                    
Ungdomskören inleder höstens övningar tisdag 4.9.2018 kl. 19 i Holm bönehus. Välkommen med!!