Ungdomskören                                                    
Ungdomskören inleder höstens övningar tisdag 10.9.2019 kl. 19 i Holm bönehus. Välkommen med!!