Hindersprövning och vigsel

Hindersprövning 

De som ämnar gifta sig skall först göra en hindersprövning. Hindersprövningen kan göras vid Kustens och Ålands centralregister på Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad.

Telefon: 040 3100 490 eller e-post crkr@evl.fi

Hindersprövningen behövs för att se till att det inte finns något hinder mot äktenskapet. Hinder är till exempel om man redan är gift eller har ett  registrerat partnerskap, att man är nära släkt eller att man är under 18 år gammal.

  • De förlovade gör ansökan tillsammans
  • Hindersprövningen kan göras via Kustens- och Ålands centralregister, via nätet eller via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg.
  • Intyget kan ges tidigast sju dagar efter att ni har ansökt om hindersprövningen.
  • Ni kan hämta intyget från centralregistret eller få det hemskickat per post.
  • Intyget gäller i fyra månader.
  • Vigselförrättaren skall ha intyget före vigseln.

Längre ner i artikeln finns en länk till sida med mera information om hinderprövning och vigsel. 

Lysning

Om ni kommer att ha kyrklig vigsel kan ni i samband med hindersprövningen komma överens om lysning till äktenskap i kyrkan och kungörelse i tidningen.

Enligt gammal tradition kungörs avsikten att ingå äktenskap (lysning) i församlingens söndagsgudstjänst. Församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Ofta deltar de förlovade och deras släktingar i gudstjänsten.

Vigsel

Före vigseln har vigselprästen ett s.k. vigselsamtal med er. I samtalet blir ni bekanta med varandra, talar om äktenskap och kärlek och kommer överens om praktiska detaljer i vigselakten,  vilken musik som spelas, vilka psalmer som sjungs. Har ni vigselmusik, som inte ofta spelas i samband med vigslar, lönar det sig att kontakta kantorn i god tid före vigseln. 

Vigseln är en juridisk akt. Den sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande.  Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats. Vid kyrkliga vigslar är vigselförrättaren alltid en präst.

Vittnena skall vara myndiga personer och vara med hela vigseln, så att de kan intyga att ni blivit vigda. I vårt land undertecknar vittnena inget dokument. Det räcker att de är närvarande under vigselakten. Närstående kan vara vittnen.

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken ni  tar emot Guds välsignelse för er gemensamma liv. Därför är det viktigt att ni tänker på det när ni väljer musik och och sånger till vigseln.