Hindersprövning

Innan ni kan gifta er skall ni ansöka om hindersprövning. Det gör ni vid pastorskansliet. Ni kan göra det i god tid,  redan 4 månader före vigseln, men ni måste göra det senast 8 dagar före vigseln. Det är enklast att göra det vid brudens församling. Om den ena av er är från utlandet är det bra att göra prövningen i extra god tid. Då är det kanske bra att göra prövningen i Magistraten. Där vet de vilka papper som behövs för att äktenskapet skall var giltigt utomlands, papper som det kan ta tid att få tag i.

I samband med prövningen på pastorskansliet kommer vi också överens om lysning i kyrkan och eventuell pressinfo. 

Hindersprövningen kan också göras vid magistraten.

Vigseln

Före vigseln har vigselprästen ett s.k. vigselsamtal med er. I samtalet blir ni bekanta med varandra, talar om äktenskap och kärlek och kommer överens om praktiska detaljer i vigselakten,  vilken musik som spelas, vilka psalmer som sjungs. (Har ni vigselmusik, som inte ofta spelas i samband med vigslar, lönar det sig att kontakta kantorn i god tid före vigseln).  I vigselsamtal kommer ni också överens om vilket släktnamn ni använder efter vigseln.

Vigseln är en juridisk akt. Den sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande.  Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats. Vid kyrkliga vigslar är vigselförrättaren alltid en präst.

Vittnena skall vara myndiga personer och vara med hela vigseln, så att de kan intyga att ni blivit vigda. I vårt land undertecknar vittnena inget dokument. Det räcker att de är närvarande under vigselakten. Närstående kan vara vittnen.

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken ni  tar emot Guds välsignelse för er gemensamma liv. Därför är det viktigt att ni tänker på det när ni väljer musik och och sånger till vigseln.
 
Ifall ni önskar använda församlingshemmet till er bröllopsfest skall ni meddela detta i g o d  tid, för vi kan i regel hyra ut församlingshemmet till bara en bröllopsfest i månaden.
 

Mera om bröllop /brollop