Post- och besöksadress

Larsmo församling

Pastorskansliet

Marieholmsvägen 23

68570 LARSMO