Sopplunch

En gång i månaden har vi Sopplunch. Intäkterna går till diakonin. Lunchen är avsedd att "ge mat åt de hungriga", men ger också möjlighet till samtal och gemenskap. 

Följande sopplunch ordnas torsdag 12.10  i Holm bönehus.