Sopplunch

En gång i månaden har vi Sopplunch i Holm bönehus. Intäkterna går till diakonin. Lunchen är avsedd att "ge mat åt de hungriga", men ger också som en möjlighet till samtal och gemenskap. Kl. 11-13

Följande sopplunch ordnas 12.3.2020.