Sopplunch

En gång i månaden har vi Sopplunch i Holm bönehus. Intäkterna går till diakonin. Lunchen är avsedd att "ge mat åt de hungriga", men ger också som en möjlighet till samtal och gemenskap. Kl. 11-13

Följande sopplunch ordnas den 23.4, som take away. Ni kan köpa med er soppan från församlingshemmet (observera platsen!). Ta kontakt med församlingens diakoni ifall ni önskar få sopplunchen som hemleverans. Endast kontantbetalning vid hemleverans. Ingen servering på plats.