Sopplunch

En gång i månaden har vi Sopplunch. Intäkterna går till diakonin. Lunchen är avsedd att "ge mat åt de hungriga", men ger också möjlighet till samtal och gemenskap. 

Följande sopplunch ordnas torsdag 13.10 kl. 11 i församlingshemmet. Servering på plats, det finns också möjlighet till take away.