Välsignelse av hem

När ett hem välsignas tackar vi Gud och ber om välsignelse för dem som bor i hemmet, och om att kärlek ska få råda i hemmet.

Välsignelse av hem kan göras på många olika sätt. Välsignelsen kan kombineras till exempel med en invigningsfest, ett barndop, en vigsel till äktenskap eller någon annan familjehögtid.

Olika utrymmen kan välsignas

Oftast välsignas hem efter inflyttning eller när man skapar ett första gemensamt hem. Du kan också be om att få välsignelse för ditt sommarställe, eller andra utrymmen som en affär eller en läkarmottagning.

Välsignelse av hem kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.