Välkommen med till Larsmo församlings syföreningar!     

                             

Syförening i Bosund missionsstuga

Träff varje måndag kl. 12-14. Sortering och packnig av kläder. Kontaktperson: Christina Lindholm, tfn 040 7469514. Terminsstart 8.1.2024.

 

Syförening i Västerby bönehus

Träff varannan onsdag kl. 13.30-15.00. Kontaktperson: Gunborg Snellman, tfn 050 0862705. Terminsstart 18.9.2024.

 

Furugårdens syförening

Träff varannan onsdag kl. 13-15. Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954. Terminsstart 11.9.2024.

                                                        

Stick-in café i Holm bönehus

Vi träffas varannan onsdag kl. 13-15.  Terminsstart 10.1.2024.

Kontaktperson: Marlene Ahlö, tfn 050-310 3985.