Välkommen med till Larsmo församlings syföreningar!     

                             

Syförening i Bosund missionsstuga

Träff varje måndag kl. 12-14. Sortering och packnig av kläder. Kontaktperson: Christina Lindholm, tfn 040 7469514. Terminsstart 9.1.2023.

 

Syförening i Västerby bönehus

Träff varannan onsdag kl. 13.30-15.00. Kontaktperson: Gunborg Snellman, tfn 050 0862705. Terminsstart 18.1.2023.

 

Furugårdens syförening

Träff varannan onsdag kl. 13-15. Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954. Terminsstart 11.1.2023.

                                                        

Stick-in café i Holm bönehus

Vi träffas varannan onsdag kl. 13-15.  Vårterminen startar 11.1.2023.

Kontaktperson: Marlene Ahlö, tfn 050-310 3985. 

Obs! från 4.10.2022 flyttar stick-in café till församlingshemmet pga. renoveringsarbeten i Holm bönehus.