Fastighetspersonalen i Larsmo församling

Larsmo församling har ca 4700 medlemmar och ganska stor verksamhet i flera fastigheter. Församlingens värdinna heter Monica Wiklund. Fastighetsskötaren Marlene Ahlö assisterar henne vid olika evenemang och tar hand om fastighetsskötseln. T.f. vaktmästaren Viktor Häggblom har hand om reparationer och skötseln av de yttre områdena och gravgården. Större reparationer och remonter görs i samråd med fastighetschefen Rainer Mäenpää och Kyrkorådet.

 


fastighetsskötare
Husmorstjänster
050 310 3985

t.f. vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

fastighetschef
Fastighetstjänster
050 592 3051 (sms)