Fastighetspersonalen i Larsmo församling

Larsmo församling har dryga 5000 medlemmar och verksamhet i flera olika fastigheter. Församlingens värdinna heter Monica Wiklund. Fastighetsskötaren Emilia Sundkvist assisterar henne vid olika evenemang och tar hand om fastighetsskötseln. Vaktmästaren Viktor Häggblom har hand om reparationer och skötseln av de yttre områdena och gravgården. Större reparationer och remonter görs i samråd med fastighetschefen Rainer Mäenpää och Kyrkorådet.


Peter Ahlberg

biträdande vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Viktor Häggblom

vaktmästare
Vaktmästeri Begravningstjänster

Rainer Mäenpää

fastighetschef
Fastighetstjänster
050 592 3051 (sms)

Emilia Sundkvist

fastighetsskötare
Husmorstjänster
050 4109032