DIAKONI hjälper och stöder


Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakoniarbetarna har mottagning enligt tidsbeställning men kan också nås per telefon

Diakonissa Carina Lassila, tel 040 707 4062, kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel 0500 252 896 och kaplan Marko Sjöblom, tel 050 409 7759.

 

Hembesök och nattvard

Är du ensam, har frågor om livet och kristen tro, men svårt att komma till kyrka och församlingscentret? Församlingens präster, diakoner och frivilliga kommer på hembesök enligt överenskommelse.

Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta någon av prästerna eller diakonissan

 

Födelsedagar

Prästerna eller diakonissan besöker församlingsborna när de fyller 70, 75, 80, 85, 90 och över 90 år.

Ekonomisk hjälp

När nöden är som störst och ingen annan hjälper kan du som är från Larsmo vända dig till diakonissan eller någondera av prästerna.