DIAKONI hjälper och stöder


Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakoniarbetarna har mottagning enligt tidsbeställning men kan också nås per telefon

Diakonissa Carina Lassila, tel 040 868 6954, diakon Matilda Töyrä 040 868 6966, kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel 040 868 6951 och kaplan Marko Sjöblom, tel 040 868 6952.

 

Böneämnen

Har du böneämnen som du vill att församlingens medarbetare ska be för under våra gemensamma bönestunder kan du lämna in dem till diakonissan Carina Lassila via tfn 040 868 6954. Vi ber dig skicka in böneämnena senast onsdagkvällar.

                                                      
 

 

Hembesök och nattvard

Är du ensam, har frågor om livet och kristen tro, men svårt att komma till kyrka och församlingscentret? Församlingens präster, diakoner och frivilliga kommer på hembesök enligt överenskommelse.

Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta någon av prästerna eller diakoniarbetarna.

 

Födelsedagar

Prästerna eller diakonissan besöker församlingsborna när de fyller 75, 80, 85, 90 och varje år efter 90.

Ekonomisk hjälp

När nöden är som störst och ingen annan hjälper kan du som är från Larsmo vända dig till diakoniarbetarna eller någondera av prästerna.