Hjälp och stöd i svåra situationer


Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare. Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan du vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt.

Diakoniarbetarna har mottagning enligt tidsbeställning men kan också nås per telefon

Diakonissa Carina Lassila, tel 040 868 6954, t.f. diakoniarbetare Pia Fagerholm 040 868 6966, kyrkoherde Max-Olav Lassila, tel 040 868 6951 och kaplan Marko Sjöblom, tel 040 868 6952.

Sorgen söker ord...inbjudan till Dig som har mist någon nära anhörig

För några har vandrigen i sorgens landskap just börjat medan andra som får den här inbjudan har redan vandrat där en tid. Vi vill ge dig möjlighet att träffa andra som är i liknande situation och dela erfarenheter med varandra.  En ny stödgrupp för sörjande startar tisdag 10.10.2023 kl. 13.30-15.00 i drängstugan. Vi träffas i regel en gång i månaden, 6-7 gånger. Ledare för gruppen är Carina Lassila och Barbro Bång. För mera information och anmälan kontakta Carina Lassila tfn 040 868 6954. Meddela också ifall du har diet eller behöver skjuts.

Böneämnen

Har du böneämnen som du vill att församlingens medarbetare ska be för under våra gemensamma bönestunder kan du lämna in dem till diakonissan Carina Lassila via tfn 040 868 6954. Vi ber dig skicka in böneämnena senast onsdagkvällar.

                                                      

Mathjälp i Larsmo

I samarbete med S-market i Larsmo och Röda Korset har diakonin startat upp Mathjälp. Tillsammans med hjälpsamma frivilliga tar vi tillvara mat från S-market där bäst före datumet har passerat, istället för att maten slängs bort.

Är du eller din familj i behov av mathjälp (för att underlätta för er ekonomi) så tag kontakt med Carina Lassila eller Pia Fagerholm på diakonin. Du kan också ta kontakt med diakonin ifall du vill vara med och hjälpa till i detta arbete.

Hembesök och nattvard

Är du ensam, har frågor om livet och kristen tro, men svårt att komma till kyrka och församlingscentret? Församlingens präster, diakoner och frivilliga kommer på hembesök enligt överenskommelse.

Man kan också få fira nattvard hemma om man inte kan ta sig till de ställen där mässa firas.

Kontakta någon av prästerna eller diakoniarbetarna.

Födelsedagar

Prästerna eller diakonissan besöker församlingsborna när de fyller 75, 80, 85, 90 och varje år efter 90.

Insamling till Julhjälpen

Hjälp oss att hjälpa!

Röda Korset i samarbete med Larsmo församling samlar in livsmedel, hygienartiklar och annat med lång hållbarhet vid S-Market i Larsmo.

Produkterna som ni donerar delas ut av diakonin till hushåll i Larsmo inför julen.

Samtidigt som ni gör era inköp vid S-Market i Holm kan ni sätta t.ex. ett kaffepaket, julgodis, risgryn, glögg, tvål eller annat nödvändigt i vår köpvagn som finns invid kassorna.

Insamlingen pågår under tiden 1-12.12.2023.

Tack för din gåva!

// Röda Korset i Larsmo och Larsmo församlings diakoni