Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbevis från Kustens och Ålands centralregister

Från och med 1.4.2020 handhar Kustens och Ålands centralregister Larsmo församlings medlemsregisterärenden och våra kyrkböcker och utfärdar ämbetsbevis och andra intyg, som grundar sig på informationen i dem. 

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver

  • Ämbetsbevis för studier eller stipendier
  • Ämbetsvis eller släktutredningar till bouppteckningar, stipendier, lagfarter m.m.
  • Hindersprövning inför vigsel
  • Information i medlemsregisterärenden (t.ex. bli medlem i kyrkan)

Kustens och Ålands centralregister har två servicepunkter, en i Jakobstad och en i Vasa. Kundbetjäningen på servicepunkterna är öppen vardagar 9-15. Det är ändå önskvärt att besök sker mot tidsbeställning genom att ringa nummer 0403100490 (Jakobstad),  0408687189 (Vasa) och komma överens och boka tid för besöket. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

 

Servicepunkten i Jakobstad finns i Församlingscentret

Tfn 040 759 1204 (beställning av ämbetsbevis och släktutredningar)

Tfn 040 3100 490 (övriga ärenden)

Besöksadress: Ebba Braheesplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD

 

Servicepunkten i Vasa finns i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen

Tfn 040 759 1204 (beställning av ämbetsbevis och släktutredningar)

Tfn 040 868 7189 (övriga ärenden)

Besöksadress: Skolhusgatan 26-28, 65100 VASA

 

Ämbetsbevisen kan också beställas elektroniskt på nätet. 

 

Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevis