Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbevis från Kustens och Ålands centralregister

Från och med 1.4.2020 handhar Kustens och Ålands centralregister Larsmo församlings medlemsregisterärenden och våra kyrkböcker och utfärdar ämbetsbevis och andra intyg, som grundar sig på informationen i dem. 

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver

  • Ämbetsbevis för studier eller stipendier
  • Ämbetsvis eller släktutredningar till bouppteckningar, stipendier, lagfarter m.m.
  • Hindersprövning inför vigsel
  • Information i medlemsregisterärenden (t.ex. bli medlem i kyrkan)

Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevis

Länk med kontaktuppgifter till centraregistret