Välkommen med i Larsmo församlings skriftskolor!

Skriftskolan består av 80 timmar undervisning, gemensamt kul, läger och konfirmation. Vanligtvis blir man konfirmerad det år då man fyller 15. Skriftskolan ger dig rätten att bli konfirmerad och att få kyrlig vigsel. Konfirmationen ger dig rätten att självständigt delta i nattvarden och att bli fadder. De som inte tidigare blivit döpta eller är medlemmar i församlingen kan bli det i samband med skriftskolan.

I vår församling håller vi tre olika skriftskolor, en sportlovsskriftskola (nytt för 2022-2023), en vinterskriftskola och en sommarskriftskola. Larsmo församling har också skriftskolsamarbete med Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF).

Församlingspedagogen Herman Mård och kaplanen Marko Sjöblom svarar gärna på era frågor.

Anmälan till skriftskolorna 2022-2023

Anmälan till skriftskolorna (för ungdomar födda år 2008 eller tidigare) sker elektroniskt i augusti 2022 efter skolstarten, vecka 34. Ta kontakt med församlingspedagog Herman Mård ifall ni missat anmälningen.

Vinterskriftskola

Vinterskriftskolan är någonting för dig som helst vill vara med i en mindre grupp och ha bara lite lägervistelse. Särskilda skäl (tex. hälsoskäl) ger företräde och i gruppen ryms högst 20 personer. Två lägerveckoslut på Inremissionshemmet 23.9-25.9.2022 samt 17.3.19.3 2023 ingår. Konfirmationen hålls 23.4.2023 i Larsmo kyrka.

Sportlovsskriftskola

Sportlovsskriftskolan är en ny skriftskola som börjar 2022. Den består av närstudiedagar i Larsmo under senhösten och våren. I gruppen ryms 40 konfirmander. Lägren hålls på Wanha Karhunmäki i Lappo 28-30.10.2022 samt 25.2-3.3.2023. Konfirmationen hålls 10.4.2023 i Larsmo kyrka.

Tyvärr fick vi får få anmälda till sportlovsskriftskolan så den blir inte av. De berörda har meddelats.

Sommarskriftskola

Sommarskriftskolan är vår mest traditionella skriftskola. I gruppen finns det plats för upp till 80 konfirmander. Den består av ett par träffar under hösten, två närstudiedagar i början på juni, ett lägerveckoslut 27-29.1.2023 samt ett läger på Wanha Karhunmäki 11-16.6.2023. Konfirmationen hålls 18.6.2023 i Larsmo kyrka.

 

Konfirmande uppställda för fotografering en solig sommardag.