Välkommen med i Larsmo församlings skriftskolor!

Söker du efter information om skriftskolorna 2024-2025? Klicka här!

Skriftskolan består av 80 timmar undervisning, gemensamt kul, läger och konfirmation. Vanligtvis blir man konfirmerad det år då man fyller 15. Skriftskolan ger dig rätten att bli konfirmerad och att få kyrlig vigsel. Konfirmationen ger dig rätten att självständigt delta i nattvarden och att bli fadder. De som inte tidigare blivit döpta eller är medlemmar i församlingen kan bli det i samband med skriftskolan.

I vår församling håller vi tre olika skriftskolor, en vinterskriftskola och två sommarskriftskolor. Larsmo församling har också skriftskolsamarbete med Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF). Om du tänker delta i någon organisations eller annan församlings skriftskoa, meddela oss.

Kaplanen Marko Sjöblom svarar gärna på era frågor.

Jos haluat käydä suomenkielisen rippikoulun, voit ottaa suoraan yhteyttä esimerkiksi Pietarsaaren suomalaiseen seurakuntaan tai Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan.

Anmälan till skriftskolorna 2023-2024

Anmälan till skriftskolorna (för ungdomar födda år 2009 eller tidigare) sker elektroniskt under tiden 1.8-21.8.2023. Ifall du har missat anmälningen kan du ta kontakt med pastorskansliet.

Preliminära uppgifter om skriftskolan 2023-2024

Vinterskriftskola

Vinterskriftskolan är någonting för dig som vill vara med i en mindre grupp och ha kortare lägervistelse. Särskilda skäl (tex. hälsoskäl) ger företräde och i gruppen ryms högst 20 personer. Lektionerna under terminerna sker i Cronhjelmsskolan på torsdagar kl.15. Start 7.9 kl. 18:30 i kyrkan. Söndagen 29 oktober k. 10-13 samlas vi till högmässa och skriftskollektion i kyrkan. Två lägerveckoslut på Inremissionshemmet 23.9-24.9.2023 samt 15.3-17.3 2024 ingår. Konfirmationen hålls 21.4.2024 kl. 10 i Larsmo kyrka. Pris: 120 € (+10 € för konfirmandfotot). Präst: Marko Sjöblom.

Sommarskriftskola grupp 1

Plats för upp till 42 konfirmander. Den består av ett par träffar under hösten, ett lägerveckoslut på Wanha Karhunmäki 26.1-28.1.2024, ett läger på Wanha Karhunmäki 3.6-8.6 2024 och närstudiedagar i Fagernäs 11.6-13.6.2024. Start 9.11 kl. 18:30 i kyrkan. Konfirmationen hålls 16.6.2024 kl. 10 i Larsmo kyrka. Pris: 180 € (+10 € för konfirmandfotot).

Sommarskriftskola grupp 2

Plats för upp till 42 konfirmander. Den består av ett par träffar under hösten, ett lägerveckoslut på Wanha Karhunmäki 16.2-18.2.2024, närstudiedagar i Fagernäs 4.6-6.6.2024 och ett läger på Wanha Karhunmäki 9.6-14.6.2024. Start 16.11 kl. 18:30 i kyrkan. Konfirmationen hålls 16.6.2024 kl. 14 i Larsmo kyrka. Pris: 180 € (+10 € för konfirmandfotot). 

Kyrkan och församlingen

Nådemedeln

Konfirmande uppställda för fotografering en solig sommardag.