Larsmo församlings tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.larsmoforsamling.fi/ och har utarbetats 21.9.2020 och uppdaterats 24.8.2021.

Larsmo församling strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Larsmo församling bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:
 

  • Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:
 

  • Uppfyller tillgänglighetskraven.
     

1) Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister:

Tangentbordsmarkörens synlighet

WCAG 2.4.7

Markering av rubriker

WCAG 1.3.1

Namngivning av infogat innehåll  

WCAG 1.1.1

Fel i det tekniska genomförandet

WCAG 4.1.2

Möjlighet att med skärmläsarprogram hoppa förbi återkommande innehåll

WCAG 2.4.1

2) Oskälig belastning 

3) Omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

En del av pdf-filerna har publicerats före 23.9.2018. Dessa omfattas inte av lagens tillämpningsområde, och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifterna i en fil i icke-tillgänglig form får man genom att fråga efter dem via kontaktuppgifterna nedan, (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Videor

På vår webbplats finns videor som har publicerats före 23.9.2020 och som inte har textning eller syntolkning. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Ljudinspelningar

På vår webbplats finns ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 och som saknar textmotsvarighet. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Arkiverat webbinnehåll

På webbplatsen finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2020 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

 
Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.
 

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankettÖppna länk i ny flik

Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.


Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Länk till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbsida

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Åtgärder som främjar tillgängligheten

Larsmo församling säkerställer tillgängligheten med hjälp av följande åtgärder:

  • Tillgängligheten hör till våra interna rutiner.
  • Vårt företag har en direktör eller annan person som utsetts att ansvara för tillgängligheten.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

  • Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
  • Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
  • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
  • Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript