Ljus

Välkommen med i gemenskapen.

Vi firar gudstjänster och har föräldra-barngrupper, dagklubbar, vuxengrupper, ungdomsgrupper, körer, missionarbetsgrupper, syföreningar, missionsstugor m.m, något för alla. Du är varmt välkommen med.