Drängstugan

Drängstugan en solig och fin vinterdag

Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO

0408686950 kanslist

20

Drängstugan kan hyras för mindre dopfester och vigslar. 

Parkeringsplats finns framför uthusen.

Drängstugan i Larsmo församling finns i Marieholm, invid Larsmo sjö.  Platsen är fantastiskt vacker. I detta utrymme finns församlingens pastorskansli där kanslisten betjänar. Kyrkoherden, kaplanen, diakonissan och ungdomsarbetsledaren har också sina arbetsplatser här. I storstugan samlas vi till medarbetarmöten.

I storstugan, drängstugan, samlas också kyrkorådet och direktionerna till sina möten.  Drängstugan används också till små familjefester såsom dop.

Förfrågningar och bokningar

0408686950 kanslist

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett
Kök
Bord med stolar
Wifi
Dopfunt