Drängstugan

Marieholmsvägen 23 , 68570 LARSMO
040 868 6950 eller 040 868 6956

Drängstugan

Drängstugan i Larsmo församling finns i Marieholm, invid Larsmo sjö.  Platsen är fantastiskt vacker. I detta utrymme finns församlingens pastorskansli där kanslisten betjänar. Kyrkoherden, kaplanen, diakonissan och ungdomsarbetsledaren har också sina arbetsplatser här. I storstugan samlas vi till medarbetarmöten.

I storstugan, drängstugan, samlas också kyrkorådet och direktionerna till sina möten.  Drängstugan används också till små familjefester såsom dop.

Parkering
Toalett