Drängstugan

Marieholmsvägen 23 , 68570 LARSMO
040 868 6950 eller 040 868 6956

Drängstugan

Drängstugan i Larsmo församling finns i Marieholm, invid Larsmo sjö.  Platsen är fantastiskt vacker. I detta utrymme har församlingen Pastorskansliet, där vi sköter om befolkningsregisterbokföringen, ekonomifunktionen, begravningsväsendet och informationen.

I samma utrymme har också kyrkoherden, kaplanen, diakonissan och ungdomsarbetsledaren sina arbetsplatser. I storstugan samlas vi till medarbetarmöten.

I storstugan, drängstugan, samlas också kyrkorådet och direktionerna till sina möten.  Drängstugan används också till små familjefester, dop.

Parkering
Toalett

Läge på kartan