Drängstugan

Drängstugan en solig och fin vinterdag

Marieholmsvägen 23, 68570 LARSMO

0408686950 kanslist

20

Drängstugan kan hyras för mindre dopfester och vigslar. 

Parkeringsplats finns framför uthusen.

Drängstugan i Larsmo församling finns i Marieholm, invid Larsmo sjö.  Platsen är fantastiskt vacker. I detta utrymme finns församlingens pastorskansli där kanslisten betjänar. Kyrkoherden, kaplanen, diakonissan och församlingspedagogen har också sina arbetsplatser här. 

I storstugan, drängstugan, håller direktionerna till sina möten.  Drängstugan används också till små familjefester såsom dop.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett
Kök
Bord med stolar
Wifi
Dopfunt