Välkommen med i Larsmo församlings skriftskolor!

Vi ordnar tre skriftskolor i Larsmo, en vinterskriftskola och två sommarskriftskolor.

Skriftskolan ger dig rätten att bli konfirmerad och att få kyrlig vigsel.

Skriftskolan består av 80 timmar undervisning, gemensamt kul, läger och konfirmation. Vanligtvis blir man konfirmerad det år då man fyller 15. Skriftskolan ger dig rätten att bli konfirmerad och att få kyrlig vigsel, att självständigt delta i nattvarden och att bli fadder. De som inte tidigare blivit döpta eller inte är medlemmar i församlingen kan bli det i samband med skriftskolan.

Vinterskriftskolan kostar 120 € (+10 € för konfirmandfotot). Sommarskriftskolorna kostar 180 € (+10 € för konfirmandfotot). För sommarskriftskolorna faktureras 80€ efter vinterweekenden och 110€ efter konfirmationen i juni. Priserna är subventionerade. Det går vid behov att anhålla om bidrag av församlingens diakoniarbetare

Om du tänker delta i någon organisations eller annan församlings skriftskola, meddela oss.

Jos haluat käydä suomenkielisen rippikoulun, voit ottaa suoraan yhteyttä esimerkiksi Pietarsaaren suomalaiseen seurakuntaan tai Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan.

 

Anmälan till skriftskolorna 2024-2025

Anmälan till skriftskolorna (för ungdomar födda år 2010 eller tidigare) sker elektroniskt under tiden 1.8-21.8.2024. Formuläret hittas på Larsmo församlings hemsidor och aktiveras i augusti.

Ifall du har missat anmälningen kan du ta kontakt med pastorskansliet.

 

Viktiga uppgifter om skriftskolorna 2024-2025

Vinterskriftskola

Vinterskriftskolan är någonting för dig som vill vara med i en mindre grupp och ha kortare lägervistelse. Särskilda skäl (t. ex. hälsoskäl) ger företräde och i gruppen ryms högst 20 personer. Vi meddelar de invalda i början av september.

Ledare: Marko Sjöblom, André Djupsjöbacka, Pia Fagerholm. Också andra församlingsanställda och gäster samt vikarier medverkar i olika uppgifter. Under lägren kommer äldre ungdomar kommer att medverka som hjälpledare och frivilliga föräldrar som nattvakter.

Start 5.9.2024 kl 18:30 i kyrkan, för både föräldrar och konfirmander.

Lektionerna under terminerna sker i Cronhjelmsskolan på torsdagar kl 15 (förutom under skolloven). Första lektionen i Cronhjelmsskolan hålls torsdagen den 12.9.2024 kl 15. Mellanmål serveras före lektionerna. Föräldrarna behöver ordna med hemskjutsen.

Söndagen den 27.10.2024 kl 10 samlas vi till gudstjänst och skriftskollektion i kyrkan.

Två lägerveckoslut på Inremissionshemmet 20.9-22.9.2024 samt 14.3-16.3.2025 ingår.

Konfirmationen hålls 27.4.2025 kl 10 i Larsmo kyrka.

 

Sommarskriftskola grupp 1

Plats för upp till 40 konfirmander.

Ledare: Ansvarig präst tills vidare oklart på grund av kyrkoherdebytet. André Djupsjöbacka, Carina Lassila. Också andra församlingsanställda och gäster samt vikarier medverkar i olika uppgifter. Under lägren kommer äldre ungdomar kommer att medverka som hjälpledare och frivilliga föräldrar som nattvakter.

Start 7.11.2024 kl 18:30 i kyrkan, för både föräldrar och konfirmander.

Söndagen den 17.11.2024 kl 10 samlas vi till gudstjänst och skriftskollektion i kyrkan.

Ett lägerveckoslut hålls på Wanha Karhunmäki 24.1-26.1.2025

Ett informationstillfälle för både föräldrar och konfirmander den 5.5.2025 kl 18:30

Ett läger på Wanha Karhunmäki 2.6-7.6.2025 och närstudiedagar i Fagernäs 10.6-12.6.2025.

Konfirmationen hålls 15.6.2025 kl 10 i Larsmo kyrka.

 

Sommarskriftskola grupp 2

Plats för upp till 40 konfirmander.

Ledare: Marko Sjöblom, Pia Fagerholm, Josef Tupeli. Också andra församlingsanställda och gäster samt vikarier medverkar i olika uppgifter. Under lägren kommer äldre ungdomar kommer att medverka som hjälpledare och frivilliga föräldrar som nattvakter.

Start 14.11.2024 kl 18:30 i kyrkan, för både föräldrar och konfirmander.

Söndagen den 17.11.2024 kl 10 samlas vi till gudstjänst och skriftskollektion i kyrkan.

Ett lägerveckoslut hålls på Wanha Karhunmäki 14.2-16.2.2025.

Ett informationstillfälle för både föräldrar och konfirmander den 12.5.2025

Närstudiedagar i Fagernäs 3.6-5.6.2025 och ett läger på Wanha Karhunmäki 8.6-13.6.2025.

Konfirmationen hålls 15.6.2025 kl 14 i Larsmo kyrka.

 

Kyrkogångsboken

För att bli konfirmerad krävs att man besöker 5 gudstjänster, samt 3 samlingar och en diakonal uppgift.

Som samling räknas till exempel dop, vigsel, begravning eller ungdomssamling, sångkvällar med mera. Av dessa 3 samlingar får högst 1 vara i LFF eller vid Inremissionshemmet. Minst 1 måste vara ungdomssamlingen Xodus vid Holm bönehus.

Mer information om den diakonala uppgiften ges vid den första föräldra-konfirmandträffen.

 

Mobbning och andra tråkigheter

Skriftskolan ska vara en trygg plats för alla. Vi vill också ha god kontakt med hemmen. Därför mobbar vi ingen. Vi använder inte heller, snus, tobak, alkohol eller energidrycker i skriftskolan. Vid behov kan du alltid kontakta ledarna.

 

Kontaktuppgifter till ledarna

Kaplan Marko Sjöblom, församlingspedagog André Djupsjöbacka eller ungdomsarbetare Josef Tupeli svarar gärna på era frågor.