Vackra gula höstfärger vid stilla vatten.

Gudstjänstlivet

Gudstjänsten är tänkt att vara hela församlingens fest inför Herrens ansikte. Målet är att alla ska uppleva gudstjänsten som platsen där man får hämta kraft för det kristna livet.

Huvudgudstjänsten hålls i regel kl. 10.00 varje söndag och helgdag. Nattvard firas två av tre söndagar, detta eftersom vi ser nattvarden som en viktig del av det kristna livet. Nattvardsbrödet är alltid  glutenfritt. Vid nattvardsgången används särkalkar.

Lekmän fungerar som nattvardsassistenter, kyrkvärdar, textläsare, förebedjare. Lekmän fungerar också i omsorgstjänsten efter gudstjänsten och sköter om kyrkkaffe i kyrkan varannan vecka.

Körer och solister medverkar med sång och musik.