Kansliet

På pastorskansliet betjänas du av kanslist Carina Liljekvist. Kanslisten kontaktar man i praktiska ärenden som gäller dop, vigslar, begravning. Hon skriver också gravvårdsavtalen. 

Kanslist: Carina Liljekvist 040 868 6950 (kansliet) 040 868 6986 (mobiltelefon)

E-post:  larsmo.forsamling@evl.fi  , carina.liljekvist@evl.fi


Carina Liljekvist

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland