Väggbonad med Jesus som välsignar barn

Församlingen har grupper för barn i olika åldrar. Välj den grupp som passar dig.  

 

I stället för tältläger med övernattning ordnas i år två dagsläger.

 

Dagläger för miniorer och juniorer sommaren 2020

Juniorläger 29-30.6 kl. 10.00-17.00 (utan övernattning)

Miniorläger 2-3.7 kl. 10.00-17.00 (utan övernattning)

30 barn ryms med per läger. Endast friska barn kan delta. Priset är 20€/barn. 

Anmälning kan göras till pastorskansliet under tiden 1-18.6 per e-post larsmo.forsamling@evl.fi eller telefon 040-868 6950 (kanslitid må 9-12, on 12-14 och to 14-17).  Bekräftelse och lägerbrev sänds till vårdnadshavarnas e-postadress i mitten av vecka 26. Varmt välkommen

                                                                         

 

 

 

t.f. ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo