Väggbonad med Jesus som välsignar barn

Larsmo församlings verksamhet för barn och familjer

Församlingen har grupper för barn i olika åldrar. Välj den grupp som passar just dig och din familj. Välkommen med!

                                                                         

 

Tältläger för juniorer och miniorer i Fagernäs

Våra populära tältläger kommer att anordnas vid Larsmo prästgård sommaren 2021. Juniorlägret (åk.4-6) hålls 28-30.6.2021 och miniorlägret (åk 1-3) hålls 1-2.7.2021.

Deltagarna kan välja mellan att övernatta i tält på ängen bakom drängstugan eller inomhus i prästgården.

Lägeravgiften är 25 € för miniorerna (följande syskon 20 €) samt för juniorerna 35 € (följande syskon 30 €).

Anmälningarna tas emot elektroniskt via en länk här på vår hemsida under tiden 31.5-18.6.2021 (anmälningstiden avslutas fredag 18.6 kl. 12). Kontakta Herman Mård eller Britt-Mari Girpenberg ifall du har frågor gällande anmälningen. Info om lägret sänds per e-post under vecka 24.

Vänligen uppge barnets namn, adress, ålder, vilket läger (junior el minior), hemtelefon, ev. egen telefon, eventuella dieter/allergier samt tältkompisar i samma tält. Meddela också om mamma och/eller pappa eller annan vuxen kan ställa upp som nattvakt eller kökshjälp.

Med reservation för ändringar p.g.a. coronaläget. Lägerchefer är Britt-Mari Gripenberg (tfn 040-8686 963) och Herman Mård (tfn 040-8686 955).

Välkommen med!