Jordfästning                                                                                             

Så kom den, sorgens dag. Kanske den kom oväntat, som en blixt från klar himmel, eller så kom den efter en tid av långt lidande, men den kom.

Vid dödsbädden kan det kännas som om hela livet stannar upp. Samtidigt vet man att det är många praktiska saker man måste ta itu med.

En av dessa praktiska saker är att ordna med jordfästning, begravning.

När skall den ske, hur skall det ske, var skall gravplatsen ligga, vem skall förrätta begravningen? Vilken begravningsbyrå skall anlitas? Dödsannonsen. I stillhet eller med öppen inbjudan till minnesstund. Servering.


Tag kontakt med pastorskansliet eller med någondera av prästerna.

I denna första kontakt kommer man överens om bästa tidpunkt för begravningen.

Ifall man önskar minnesstund med servering, och den hålls i församlingens utrymmen tar man sedan kontakt med värdinnan och kommer överens om serveringen.

Jordfästning kan också förrättas i stillhet, i kretsen av de närmaste. Det är inte nödvändigt att ordna minnesstund. Man kan i annonseringen meddela att man skiljs vid graven och har kaffe åt de närmaste hemma.

Från kansliet kontaktas också vaktmästaren gällande gravplats.

Därefter kontaktar man begravningsbyrån. 


Den präst som förrättar jordfästningen tar sedan kontakt med de anhöriga, och kommer på ett s.k. sorgesamtal. Där får man dela tankar om den avlidne. Man kommer också överens om hur begravningsakten skall förrättas och vilken musik som skall spelas. Prästen informerar kantorn om psalmerna, musiken.

Första söndagen efter begravningen hålls tacksägelse i kyrkan. Då meddelar prästen från predikstolen vem som avlidit och församlingen är med i bönen för de anhöriga.

Inom tre månader efter dödsfallet skall  man uppgöra en bouppteckning. För detta ändamål krävs ämbetsbevis och släktutredningar.

Den kristna begravningen ger oss tillfälle att ta avsked av den avlidne på ett värdigt sätt.

                                                     
 

Mera information om begravning hittar ni under fliken /begravning