Vinterskriftskolan 2023-2024

Programupplägg

  • 7 september kl. 18.30 gemensam samling för konfirmander och föräldrar i kyrkan. Vi berättar lite om skriftskolans upplägg och innehåll samt samlar in förväntningar om skriftskolan.
  • 23-24 september lägerveckoslut på Inremissionshemmet i Gertruds.
  • 29 oktober kl. 10-13 högmässa och skriftskollektion i kyrkan.
  • 15-17 mars lägerveckoslut på Inremissionshemmet i Gertruds (fredag-söndag).
  • 21 april 2024 kl. 10 konfirmation i Larsmo kyrka.

Lektioner varje torsdag eftermiddag 

Lektioner hålls varje torsdag eftermiddag i Cronhjelmskolans klassrum för religion kl. 15:10-16:00 (utom under loven). Lektionstiden och -dagen kan ändra på våren beroende på skolans perioder. Värdinnan Monica Wiklund serverar mellanmål före lektionen i Cronhjelmskolan, ca kl. 15.00.

Konfirmandföräldrarna behöver ordna hemskjutsen från Cronhjelmsskolan pga ändringar i skolbussarnas tidtabeller och körscheman. Skjuts behövs också till och från lägren och de andra samlingarna.

Dieter 

Vi ger ev. dieter till kännedom för värdinnan Monica Viklund tfn 040 868 6959 och Inremissionshemmet. 

Vad behöver jag ha med mig?

Varje konfirmand behöver ha med sig en penna, Folkbibel 2015, katekesen och Skribaboken på lektionerna. Deltagandet i församlingens liv sker med hjälp av Konfirmandens kyrkogångsbok. 

Konktaktuppgifter till ledarna

Kaplan Marko Sjöblom, marko.sjoblom@evl.fi, 040-8686952; ungdomsarbetare Robin Heikkilä, robin.heikkila@evl.fi; 040-3559980. Också andra församlingsanställda och ev. gäster samt vikarier medverkar i olika uppgifter. På lägren deltar unga ledare som hjälpledare.

Avgift för skriftskolan

Pris: 120 € (+10 € för konfirmandfotot).. Priset är subventionerat. Det går att anhålla om bidrag av församlingens diakoniarbete vid behov. 

När- och frånvaro

Om du blir sjuk, så meddela alltid oss ledare. Skolan informerar inte församlingen om dem som är frånvarande. Fråga lov på förhand vid behov (t.ex. körlektion). Skriftskolan är en helhet. Vi utgår ifrån att vi deltar i alla lektioner, i gudstjänsterna och samlingarna samt är med på de båda veckosluten.

Mobbning och andra tråkigheter

Skriftskolan ska vara en trygg plats för alla. Vi vill också ha god kontakt med hemmen. Därför mobbar vi ingen. Vi använder inte heller snus, tobak, alkohol eller energidrycker i skriftskolan. Vid behov kan du alltid kontakta ledarna.