Missionsdirektionen leder missionsarbetet och består av följande medlemmar.