Missionsstugan i Bosund

Missionssyföreningen samlas i missionsstugan varje måndag kl. 12-14 under terminerna. Terminsstart 6.9.2021.

Verksamheten i missionsstugan sköts helt på frivillig basis. Inkomsterna går till församlingens missionsarbete.

 

Öppet onsdagar kl. 18.00 - 20.00