Kyrkorådet i Larsmo församling 2023-2024

Ordförande

Kyrkoherde Max-Olav Lassila

Ordinarie medlemmar, personlig suppleant inom parentes

Kent Brännbacka, viece ordförande (Jan Svenlin), Michaela Kung (Jonna Granholm), Stig-Erik Enkvist (Jonas E. Grankulla), Marianne Rahja (Katarina Östman), Magnus Snellman (Jonas Björkskog), Monica Wenman (Barbro Bång), Angelina Tupeli (Gerd Söderlund), Jakob Nybäck (Jonas Grankulla), Mats Svenlin (Jan Svenfelt).