Kyrkorådet i Larsmo församling 2020-2022

Ordförande

Kyrkoherde Max-Olav Lassila

Ordinarie medlemmar, personlig suppleant inom parentes

Thomas Fagerholm (Kaj Wiik), vice ordförande, Michaela Kung (Pia Grankulla), Jonas Björkström (Stig-Erik Enkvist), Heidi Fagerholm (Elina Gäddnäs), Ann-Mari Ekstrand (Barbro Bång), Johanna Björkskog (Simon Björkström), Sixten Nynäs (Magnus Snellman), Mats Svenlin (Håkan Enholm), Lena Holmberg (Eva-Maria Svenlin).