Välkommen som ny medlem i Larsmo församling!

Vi hoppas att Larsmo skall visa sig vara en trivsam miljö att bo i oberoende om trakten är helt ny för Dig eller om Du är återinflyttad.

Som kristna människor behöver vi också en kristen gemenskap för att växa i tron och hitta vår uppgift i den andliga kyrkobyggnad som församlingen är. Välkommen in i gemenskapen! Jag hoppas att Du finner något som känns naturligt just för Dig! Information om församlingens verksamhet får Du i Infobladet som vi delar ut ca. 5 gånger i året. Församlingen annonserar dessutom i Kyrkpressen, vilken vi som gåva från församlingen beställer åt varje hushåll.

Larsmo församling består nu av dryga 5000 närvarande medlemmar, av vilka Du är en. När kyrkan byggdes 1787 fanns endast ca. 700 personer på bägge öarna. Så vi har blivit fler med åren och noterar så gott som varje år en avsevärd ökning. Församlingen var först kapellförsamling under Pedersöre och blev en självständig församling 1867.

Verksamhetscentra

  • Kyrkan och församlingshemmet.
  • Marieholm med prästgård och kansliet i drängstugan.
  • Församlingarnas bönehus i Holm och Västerby.
  • Vi använder också utrymmen på Furuholmen (Furugården), i Näs (Solstrand) och i Bosund (gamla postlokalen).

Inom församlingen finns också

  • Luthersk Inremissions Inremissionshemmet i Gertruds.
  • Laestadianska bönehus i Bosund, Näs och Risöhäll.