Grattis till ett bra val - ni ska gifta er!

Boka en kyrklig vigsel

Kyrka, präst och kantor bokas via pastorskansliet, tfn 040 868 6950. Om ni önskar använda församlingshemmet för bröllopsfesten skall ni meddela det i god  tid eftersom vi har kapacitet att ta emot bara ett visst antal bröllopsfester i församlingshemmet. 

Hindersprövning

Innan ni kan gifta er ska ni ansöka om hindersprövning. Ni ansöker om hindersprövning vid Kustens och Ålands Centralregister eller via nätet.

Ni kan göra hindersprövning i god tid, tidigast 4 månader före vigseln. Absolut senaste tidpunkten är 8 dagar före. Ifall den ena av de blivande makarna är från utlandet gäller det att göra prövningen i extra god tid och vi rekommenderar att hindersprövningen då görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I samband med hindersprövningen får ni uppge information om eventuell lysning i kyrkan och pressinfo. Lysning i kyrkan betyder att vigseln kungörs i gudstjänsten och de blivande makarna är föremål för församlingens förbön. Detta sker ofta söndagen före bröllopet.

 

Kontaktuppgifter till Kustens och Ålands centralregister i Jakobstad:

Besöksadress: Köpmansgatan 10, våning 5, 68600 Jakobstad.

Postadress: Kustens och Ålands centralregister, PB 34, 68601 Jakobstad

Telefon: 040 3100 490 eller e-post crkr@evl.fi

Hindersprövning kan också göras vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kustens och Ålands centralregister betjänar också i Vasa och Sibbo.

Länk till e-tjänsten för hindersprövning

Länk till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Vigselförberedelser

Före vigseln har ni ett vigselsamtal med prästen. Ni kan komma överens om det i god tid med den präst som förrättar vigseln, men själva samtalet brukar man ha ca en vecka före vigseln. I samtalet går ni igenom vigselakten och får också en del av goda råd av prästen gällande er gemensamma framtid som äkta makar.

Vid vigseln ingår ni som man och kvinna äktenskap. Ni tar varandra till äkta makar. Det sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande, eftersom vigseln är en juridisk akt. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats, som bestäms i samråd med vigselförrättaren, som vid kyrkliga vigslar är en präst.

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Det är viktigt att ni tänker på det när ni väljer musik och sånger som framförs vid vigseln. Önskvärt är att ni i god tid tar kontakt med kantorn gällande musiken.
 

Hindersprövning görs för att säkerställa att äktenskapet är juridiskt möjligt och att paret kan gifta sig.

Läs om hur hindersprövning går till

Före vigseln brukar det höra till att ni träffar prästen som ska viga er. Under vigselsamtalet blir ni bekanta med prästen, går igenom det praktiska kring vigseln, talar om äktenskap och kärlek. Ni får tillsammans planera programmet för vigseln så att det känns rätt för er. Ni kan berätta om er själva och er relation och era tankar om framtiden – prästen vill gärna lära känna er och utforma ett vigseltal som känns personligt för just er.

Läs om vigselsamtal

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Drömmer ni om ett kyrkbröllop men en av er är inte medlem i kyrkan? Hör ni till olika kristna samfund och vill ta del av vigseltraditionerna i dem båda?

Läs om välsignelse av äktenskap

Äktenskapet är liv tillsammans, att vara med varandra i vardag och fest. Det är att stå upp och offentligt säga att ni väljer varandra.

Läs mer om bröllopet

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop