Grupper och syföreningar

Syförening i Bosund Missionsstuga

Träffas varje måndag mellan kl.12-14. Sortering och packning av kläder. Terminsstart 9.9.2019

Kontaktperson: Christina Lindholm, tfn 040 7469514

 

Syförening i Västerby bönehus

Träffas varannan tisdag mellan kl. 13.30 -15.00. Terminsstart 17.9.2019.

Kontaktperson: Gunborg Snellman, tfn 050 0862705

 

Furugårdens syförening

Träffas varannan onsdag mellan kl. 13-15. Terminsstart 18.9.2019

Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954

 

Stick-in café

Kravlös gemenskap. Stick in på en kaffe, "med eller utan stickor". Terminsstart 4.9.2019.

Kontaktperson: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960

 

Kvinnocafé

Gemenskap för kvinnor i olika åldrar vid dukat kaffebord, ordnas en gång i månaden.

Sång, kvinnors livsberättelser och andakt finns på programmet. Det finns också böcker till utlåning.

Kontaktpersoner: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960 och Carina Lassila, tfn 040 868 6954

Vi informerar närmare om datum och medverkande i annonseringen.

Karagruppen

Sista torsdagen i månaden ordnas samlingar för karlar.

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502

 

Vänkretsen

En gemenskap för personer med psykisk ohälsa. Vi samtalar, dricker kaffe, har andakt och firar mässa några gånger i terminen.

Träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag. Terminsstart 19.9.2019.

Kontaktperson: Pia Fagerholm, tfn 040 868 6966

 

Väncafé för pensionärer

Väntjänsten inbjuder till gemenskap kring kaffebordet i Furuholmens fritidsgård. Ibland har caféet besök av gäster. . 

Kontaktperson: Ing-Britt Vikström, tfn 050 5728291

 

Lärjungagrupp fär kvinnor

Samlas till bibelstudium, samtal och bön med andra kvinnor för ”att växa i lärjungaskap”. Ny grupp har startar 18.9.2018 och pågår varannan tisdag kl. 19-21, denna gång vid Inremissionshemmet. Kursmaterialet vi går igenom denna gång är studiematerialet "Gör lärjungar" av Reuven och Yanit Ross och samtalar i smågrupper. Anmälan senast 10.9 till Heidi Sundström, tel 040 757 7980 eller Carina Lassila, tel 040 868 6954. Kursen passar både nya intresserade och för den som varit med tidigare. Välkommen med!!