Grupper och syföreningar

Syförening i Bosund Missionsstuga

Träffas varje måndag mellan kl.12-14. Sortering och packning av kläder. Terminsstart 13.1.2020.

Kontaktperson: Christina Lindholm, tfn 040 7469514

 

Syförening i Västerby bönehus

Träffas varannan tisdag mellan kl. 13.30 -15.00. Terminsstart 14.1.2020.

Kontaktperson: Gunborg Snellman, tfn 050 0862705

 

Furugårdens syförening

Träffas varannan onsdag mellan kl. 13-15. Terminsstart 8.1.2020.

Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954

 

Stick-in café

Kravlös gemenskap. Stick in på en kaffe, "med eller utan stickor". Terminsstart 8.1.2020.

Kontaktperson: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960

 

Kvinnocafé

Gemenskap för kvinnor i olika åldrar vid dukat kaffebord, ordnas en gång i månaden.

Sång, kvinnors livsberättelser och andakt finns på programmet. Det finns också böcker till utlåning.

Kontaktpersoner: Marlene Ahlö, tfn 040 868 6960 och Carina Lassila, tfn 040 868 6954

Vi informerar närmare om datum och medverkande i annonseringen.

 

Karagruppen

Sista torsdagen i månaden ordnas samlingar för karlar.

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502

 

Vänkretsen

En gemenskap för personer med psykisk ohälsa. Vi samtalar, dricker kaffe, har andakt och firar mässa några gånger i terminen.

Träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag.

Kontaktperson: Pia Fagerholm, tfn 040 868 6966

 

Väncafé för pensionärer

Väntjänsten inbjuder till gemenskap kring kaffebordet vid  Strandis. Ibland har caféet besök av gäster. 

Kontaktperson: Ing-Britt Vikström, tfn 050 5728291