Grupper och syföreningar   

                             

Syförening i Bosund missionsstuga

Träff varje måndag kl. 12-14. Sortering och packnig av kläder. Kontaktperson: Christina Lindholm, tfn 040 7469514. Terminsstart 8.1.2024.

 

Syförening i Västerby bönehus

Träff varannan onsdag kl. 13.30-15.00. Kontaktperson: Gunborg Snellman, tfn 050 0862705. Terminsstart 17.1.2024.

 

Furugårdens syförening

Träff varannan onsdag kl. 13-15. Kontaktperson: Carina Lassila, tfn 040 868 6954. Terminsstart 10.1.2024.

Stick-in café i Holm bönehus

Vi träffas varannan onsdag kl. 13-15. 

Kontaktperson: Marlene Ahlö, tfn 050 310 3985. Terminsstart 10.1.2024.

Kvinnocafé

Gemenskap för kvinnor i olika åldrar vid dukat kaffebord ordnas i regel en gång i månaden. Sång, kvinnors livsberättelser och andakt finns på programmet. Det finns också böcker för utlåning. 

Kontaktpersoner:  Carina Lassila tfn 040 868 6954.

 

Karagruppen

Sista torsdagen i månaden ordnas samlingar för män, platsen är oftast församlingshemmet. Kontaktpersoner är Guy Ahlsved 045 233 3375 och Jens Sjölind 050 505 3502.

Vänkretsen

En gemenskap för  personer med psykisk ohälsa. Vi samtalar, dricker kaffe, har andakt och firar mässa några gånger per termin. Vi träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag. Terminsstart 11.1.2024.

Kontaktperson: Pia Fagerholm 040 868 6966.