Biskopsvisitation i Larsmo församling 13-15.5.2022

Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrand förrättar visitation i Larsmo församling 13-15.5.2022. I biskopsvisitationen deltar också prästassessor Monica Heikel-Nyberg, kontraktsprosten Mia Anderssén-Löf, lagfaren assessor Lars-Eric Henricson, stiftssekreterare Virva Nyback, notarie Linus Stråhlman och stiftssekreterare Pia Bengts. 

Biskopen besöker med jämna mellanrum stiftelts församlingar och förrättar biskopsvisitation. Senaste visitationen i Larsmo församling genomfördes år 2005. 

I biskopsvisitationen överlägger biskopen med församlingens anställda och förtroendevalda samt träffar församlingsmedlemmar. I överläggningarna behandlas tyngdpunkterna i församlingens verksamhet, arbetsmiljön samt förvaltningen och ekonomin. 

Tillfällen öppna för allmänheten

  • Fredag 13.5 kl. 20 Ungdomssamling i Xodus, biskop Bo-Göran Åstrand m.fl.
  • Lördag 14.5 kl. 19 Församlingsafton i församlingshemmet. Biskop B-G Åstrand medverkar med temat "Att kommunicera det kristna budskapet", servering.
  • Söndag 15.5 kl. 10 Gudstjänst, Sjöblom, Lassila, Forsman, barnkören. Uppvaktning vid krigargravnarna, biskop B-G Åstrand håller tal, hedersvakt. Efteråt kyrklunch och visitationsstämma i församlingshemmet. 

kungörelse över biskopsvisitation finns hela programmet i sin helhet (ej tillgänglighetsanpassad till alla delar).