Vänkretsen

Träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag.  En gemenskap för personer med psykisk ohälsa. Vi samtalar, dricker kaffe, har andakt och firar mässa några gånger i terminen.

Kontaktperson: Matilda Töyrä, tfn 040 868 6966.