Vänkretsen

Träffas kl. 13.30 i Holm bönehus varannan torsdag. Terminsstart 19.9.2019. En gemenskap för personer med psykisk ohälsa. Vi samtalar, dricker kaffe, har andakt och firar mässa några gånger i terminen.

Kontaktperson: Pia Fagerholm, tfn 040 868 6966.