Vänkretsen

Välkommen på Vänkretsen, varannan torsdag (jämna veckor), kl. 13.30-15.00 i Holm bönehus. Vänkretsen är en gemenskap för personer med psykisk ohälsa. Vi samtalar, dricker kaffe, har andakt och firar mässa några gånger i terminen. Terminsstart 12.1.2023.

Kontaktperson: Pia Fagerholm 040 868 6966.