Fördjupa din tro

Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns en hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster. Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron.

Lördagssamlingar en gång i månaden

Lördagssamlingar ordnas i församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Karasamlingar för män

Karagruppen samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 i församlingshemmet ifall inget annat uppges. Ingen förhandsanmälan behövs. 

Bön för vår nejd

Vi samlas till bön varje måndag  kl. 20-21 i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo! 

Smågrupper

Ett flertal smågrupper samlas regelbundet i hemmen och i församlingens utrymmen. Om du längtar efter en gemenskap där du får fördjupa din kristna tro med bibelläsning, samtal och bön, ta gärna kontakt med någon av koordinatorerna Madeleine Englund-Svenlin tel 050 340 8404 eller Anna Liljekvist 040 865 4445 så försöker de ordna en grupp som passar dig.

Anvisningar för smågrupper i prästgården

  • Kom ihåg att i god tid (senast en vecka på förhand) boka prästgården via pastorskansliet. 
  • Kom ihåg handhygienen. Tvätta/desinficera händerna då ni kommer och innan ni far hem.
  • Vänligen ta med egna leksaker ifall era barn är med på tillfällena. 
  • Dagklubbens utrymmen och leksaker får ej användas.
  • Vi önskar att ni diskar undan ev. disk, tömmer avfallspåsen i köket/wc:n samt sopar golvet vid behov. Kom ihåg att lämna prästgården i samma skick som då ni kom.

Vill du vara med i en smågrupp?

Ett flertal smågrupper samlas för gemenskap, andakt och bön både i församlingens utrymmen och hemma.

Vill du också vara med? Anmäl ditt intresse till någon av våra smågruppskoordinatorer Madeleine Englund-Svenlin tfn 050 3408 404, eller Anna Liljekvist tfn 040 8654 445.