Fördjupa din tro

Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster. Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron.

Bön för vår nejd

Vi samlas till bön varje måndag  kl. 20-21 i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo! Vårterminen startar 13.1.2020.

Bönegrupper

Ett flertal bönegrupper samlas regelbundet i hemmen och i församlingens utrymmen. Om du längtar efter en gemenskap där du får fördjupa din kristna tro med bibelläsning, samtal och bön, ta gärna kontakt med någon av koordinatorerna Madeleine Englund-Svenlin tel 050 340 8404 eller Anna Liljekvist 040 865 4445 så försöker vi ordna en grupp som passar dig.

Lördagssamlingar en gång i månaden

Lördagssamlingar ordnas i församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Karasamlingar för män

Vi samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 vid Inremissionshemmet ifall inget annat uppges. Ingen anmälan behövs. Vi återkommer med datum för följande karasamling.