Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster.

Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron:

Bön för vår nejd varje måndag i Holm bönehus. Vi samlas till bön måndagar kl. 20-21. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!

Ett flertal bönegrupper samlas regelbundet i hemmen och i församlingens utrymmen. Om du längtar efter en gemenskap där du får fördjupa din kristna tro med bibelläsning, samtal och bön, ta gärna kontakt med någon av koordinatorerna Madeleine Englund-Svenlin tel 050 340 8404 eller Anna Liljekvist 040 865 4445 så försöker vi ordna en grupp som passar dig.

Lördagssamlingar ordnas i församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Karasamlingar för män. Vi samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 vid Inremissionshemmet ifall inget annat uppges. Ingen anmälan behövs. Följande karasamling ordnas i Inremissionshemmet 28.11.2019. Välkommen med!

Missionsafton i församlingshemmet 31.10 kl. 19. Missionärsfamiljen Heidi & Evans Orori medverkar, servering.