Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster.

Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron:

Bön för vår nejd varje måndag i Holm bönehus. Vi samlas till bön måndagar kl. 20-21. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo! Vårterminen startar 13.1.2020.

Ett flertal bönegrupper samlas regelbundet i hemmen och i församlingens utrymmen. Om du längtar efter en gemenskap där du får fördjupa din kristna tro med bibelläsning, samtal och bön, ta gärna kontakt med någon av koordinatorerna Madeleine Englund-Svenlin tel 050 340 8404 eller Anna Liljekvist 040 865 4445 så försöker vi ordna en grupp som passar dig.

Lördagssamlingar ordnas i församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Karasamlingar för män. Vi samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 vid Inremissionshemmet ifall inget annat uppges. Ingen anmälan behövs. Följande karasamling blir den 26.3.2020 kl. 19 vid Inremissionshemmet. Välkommen med!

Följande missionsafton blir den 16.2.2020. Håkan Snellman medverkar kring temat "Mötet med islam".

Årets bibelhelg 6-8.3 gästas av pastor Steve Nichols från All Souls Church i London och Albert Häggblom. Temat är "Livet i Kristus".