Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster.

Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron:

Bön för vår nejd varje måndag i Holm bönehus. Vi samlas till bön måndagar kl. 20-21. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo!

Lördagssamlingar. I församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Lärjungagrupp, för kvinnor, fortsätter denna höst (2018) med träff varannan tisdag kl. 19-21. Vi studerar Bibeln tillsammans utgående från boken "Gör lärjungar" av Reuven och Yanit Ross, och samtalar i smågrupper. Kursen passas både nya intresserade och för den som varit med tidigare. Välkommen med! Start 18.9.2018 kl. 19 vid Inremissionshemmet. Anmälan senast 10.9 till Heidi Sundström, 040 757 7980, eller Carina Lassila, 040 868 6954. Vårterminen startar 8.1 2019. Välkommen med!

Karasamlingar för män. Vi samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 vid Inremissionshemmet ifall inget annat uppges. Ingen anmälan behövs. Följande karasamling ordnas i Prästgården 25.4 2019. Välkommen med!

28.4 kl. 18 Missionsafton i församlingshemmet. Missionärsfamiljen Malena och Jimmy Svenfelt medverkar, servering.