Fördjupa din tro

Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns en hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster. Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron.

Lördagssamlingar en gång i månaden

Lördagssamlingar ordnas i församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Karasamlingar för män

Karagruppen samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 i församlingshemmet ifall inget annat uppges. Ingen förhandsanmälan behövs. 

Bön för vår nejd

Vi samlas till bön varje måndag  kl. 20-21 i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo! 

Smågrupper

Ett flertal smågrupper samlas regelbundet i hemmen och i församlingens utrymmen. Om du längtar efter en gemenskap där du får fördjupa din kristna tro med bibelläsning, samtal och bön, ta gärna kontakt med någon av koordinatorerna Madeleine Englund-Svenlin tel 050 340 8404 eller Anna Liljekvist 040 865 4445 så försöker de ordna en grupp som passar dig.

Anvisningar för smågrupper i prästgården

  • Kom ihåg att i god tid (senast en vecka på förhand) boka prästgården via pastorskansliet. 
  • Kom ihåg handhygienen. Tvätta/desinficera händerna då ni kommer och innan ni far hem.
  • Vänligen ta med egna leksaker ifall era barn är med på tillfällena. 
  • Endast köksingången till höger får användas.  Dagklubbens utrymmen och leksaker får ej användas.
  • Vi önskar att ni diskar undan ev. disk, tömmer avfallspåsen i köket/wc:n samt sopar golvet vid behov. Kom ihåg att lämna prästgården i samma skick som då ni kom.

Vill du vara med i en smågrupp?

Vi planerar att starta ett flertal smågrupper för att kunna samlas till gemenskap, andakt och bön nu när det är begränsat hur många som får vara samlade. För att vara skyddade använder vi munskydd. Vi hoppas också småningom kunna ha gemensamma samlignar för alla grupper. Vi räknar med att kunna komma igång under vårterminen, tillsammans med de grupper som redan tidigare fungerar i vår församling.

Anmäl ditt intresse till någon av våra smågruppskoordinatorer Madeleine Englund-Svenlin tfn 050 3408 404, eller Anna Liljekvist tfn 040 8654 445.