Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster.

Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron:

Bön för vår nejd varje måndag i Holm bönehus. Vi samlas till bön måndagar kl. 20-21. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo! Vårterminen startar 13.1.2020.

Ett flertal bönegrupper samlas regelbundet i hemmen och i församlingens utrymmen. Om du längtar efter en gemenskap där du får fördjupa din kristna tro med bibelläsning, samtal och bön, ta gärna kontakt med någon av koordinatorerna Madeleine Englund-Svenlin tel 050 340 8404 eller Anna Liljekvist 040 865 4445 så försöker vi ordna en grupp som passar dig.

Lördagssamlingar ordnas i församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Karasamlingar för män. Vi samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 vid Inremissionshemmet ifall inget annat uppges. Ingen anmälan behövs. Vi återkommer med datum för följande karasamling. Välkommen med!

Pg.a. det rådande undantagsläget har Larsmo församling skaffat en ny kanal på YouTube under namnet Larsmo församling Live där vi strömmar alla de gudstjänster som inte sänds via Larsmo När-TV. Vi kommer i mån av möjlighet att också sända andra program på kanalen.