Fördjupa din tro

Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling, utöver söndagarnas högmässor och gudstjänster. Här är några aktuella tips för den som vill veta mera om den kristna tron.

Lördagssamlingar en gång i månaden

Lördagssamlingar ordnas i församlingshemmet, i regel en lördag i månaden, kl. 19. Kristen undervisning, lovsång, bön och vittnesbörd. Ofta anordnas barnpassning. Servering efteråt. Välkommen med i gemenskapen.

Karasamlingar för män

Karagruppen samlas i regel sista torsdagen i månaden kl. 19 vid Inremissionshemmet ifall inget annat uppges. Ingen förhandsanmälan behövs. 

Bön för vår nejd

Vi samlas till bön varje måndag  kl. 20-21 i Holm bönehus. Inbjudan gäller allt Guds folk i Larsmo! 

Bönegrupper

Ett flertal bönegrupper samlas regelbundet i hemmen och i församlingens utrymmen. Om du längtar efter en gemenskap där du får fördjupa din kristna tro med bibelläsning, samtal och bön, ta gärna kontakt med någon av koordinatorerna Madeleine Englund-Svenlin tel 050 340 8404 eller Anna Liljekvist 040 865 4445 så försöker de ordna en grupp som passar dig.

Anvisningar för bönegrupper i prästgården

  • Kom ihåg att i god tid (senast en vecka på förhand) boka prästgården via pastorskansliet. Meddela också ifall en planerad bönegruppsamling blir inhiberad. Vi statistikför bönegrupperna som hålls i våra lokaliteter, så meddela gärna ungefärligt antal deltagare vid bokningstillfället.
  • Kom ihåg handhygienen. Tvätta/desinficera händerna då ni kommer och innan ni far hem.
  • Vänligen ta med egna leksaker ifall era barn är med på bönegruppstillfällena. 
  • Endast köksingången till höger får användas. Utrymmena som finns till förfogande i prästgården är allrummet längst till höger, köket och w:n. Dagklubbens övriga utrymmen får ej användas, ej heller dagklubbens leksaker.
  • Vi önskar att ni diskar undan ev. disk, tömmer avfallspåsen i köket/wc:n samt sopar golvet vid behov. Kom ihåg att lämna prästgården i samma skick som då ni kom.