Kyrkorådets protokoll

Kyrkorådets protokoll publiceras från hösten 2023 här på webbplatsen. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

Om du behöver få tag på äldre protokoll, kontakta kanslisten Carina Liljekvist.

Protokoll 2023

Kyrkorådets protokoll 8/2023

Besvärsanvisning 8/2023

Kyrkorådets protokoll 9/2023

Besvärsanvisning 9/2023

Kyrkorådets protokoll 10/2023

Besvärsanvisning 10/2023

Kyrkorådets protokoll 11/2023

Besvärsanvisning 11/2023

Protokoll 2024

Kyrkorådets protokoll 1/2024

Besvärsanvisning 1/2024

Kyrkorådets protokoll 2/2024

Besvärsanvisning 2/2024

Kyrkorådets protokoll 3/2024

Besvärsanvisning 3/2024

Kyrkorådets protokoll 4/2024

Besvärsanvisning 4/2024

Kyrkorådets protokoll 5/2024

Besvärsanvisning 5/2024

Tag kontakt

kanslist
Ekonomi- och administrationstjänster
040 868 6956
Marieholmsvägen 23
68570 LARSMO, Finland