Vitt ljus som brinner.

Vuxenarbete

Denna verksamhet är en allmän mötes- och gruppverkamhet som riktar sig till de vuxna medlemmarna i församlingen samt till familjerna.

  • Lördagssamlingar hålls regelbundet under terminerna.
  • Karasamlingar ordnas sista torsdagen i månaden.
  • Kvinnosamlingar under namnet "Kvinnocafé" ordnas några gånger per termin
  • Föräldra-barngruppsarbetet leds av diakoniarbetarna och en barnledare.

                                                                         

Välkommen med på en livsberättelsekurs! 

Livsberättelsekursen består av fem träffar där vi arbetar individuellt med händelser ur det egna livet men också får ta del av andras livsberättelser. Gruppen är liten, max 6 personer ryms med. Var och en väljer själv vad man delar i gruppen. Varje träff har ett tema som vi arbetar utifrån med olika hjälpmedel.

Kursen hålls i församlingshemmet onsdgar kl. 19-21 med start 10.2. Följande tillfällen är 17.2, 24.2, 10.3 och 24.3. Vi håller avstånd och använder munskydd. 

Mera information får du av kursledarna Britt-Marie Gripenberg tfn 040 868 6963 och Carina Lassila tfn 040 868 6954, båda är själavårdsterapeuter.

Anmälan senast 5.2 till Carina Lassila.