Vitt ljus som brinner.

Vuxenarbete

Denna verksamhet är en allmän mötes- och gruppverkamhet som riktar sig till de vuxna medlemmarna i församlingen samt till familjerna.

  • Lördagssamlingar hålls regelbundet under terminerna.
  • Karasamlingar ordnas sista torsdagen i månaden.
  • Kvinnosamlingar under namnet "Kvinnocafé" ordnas några gånger per termin
  • Föräldra-barngruppsarbetet fortsätter med fyra grupper, leds av barnledarna och diakonissan.