Vitt ljus som brinner.

Vuxenarbete

Denna verksamhet är en allmän mötes- och gruppverkamhet som riktar sig till de vuxna medlemmarna i församlingen samt till familjerna.

Lördagssamlingar hålls regelbundet under terminerna.

Hemgrupper samlas regelbundet.

Karasamlingar ordnas sista torsdagen i månaden.

Kvinnosamlingar under namnet "Kvinnocafé" ordnas några gånger per termin

Föräldra-barngruppsarbetet fortsätter med fyra grupper, leds av barnledarna och diakonissan.