Larsmo kyrka

Larsmo kyrka utifrån sett

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

0408686965 vaktmästare

Kyrkan används i huvudsak till gudstjänster, dop, vigslar, jordfästningar och konserter.

Utanför kyrkan finns ett servicehus med wc.

Vägkyrka under tiden 5.6.2023-11.8.2023 kl. 8.30-15.30.

 

Gammal är kyrkan, Herrens hus, i Larsmo församling. Kyrkan är byggd i gustaviansk stil under ledning av kyrkbyggaren Thomas Rijf år 1787. Den har renoverats vid olika tillfällen. I kyrkan finns plats för över 700 personer, och den har i stor sett bevarats i sitt ursprungliga skick.

Interiören i kyrkan återspeglar gammal liturgisk symbolik med rötter i Bibeln och den kristna traditionen. Gränsen mellan kyrksalen, "det heliga" och koret " det allra heligaste" markeras med en ljusbåge eller "kungsporten". I koret finns altaret, som påminnelse om Guds närvaro i sitt tempel, och en altarring, där församlingen samlas under nattvardsfirandet för att få styrka och mod för sin tro.

Den vänstra sidan av koret är Gamla testamentets eller lagens sida. Målningen framställer gudsmannen Mose med lagens tavlor och de 10 budorden på Sinai berg. Högra sidan är Nya testamentets eller evangeliets sida. Målningen på väggen framställer evangelisten Johannes på ön Patmos. Dessa målningar är gjorda av Thomas Kempe, sannolikt i början av 1800-talet.

Mitt på altarväggen finns en tredelad altartavla, målad av ritläraren J.G. Hedman år 1849. Den föreställer Kristus på korset med Maria vid korsets fot. Under denna målning ser man en kopia av Leonardo da Vincis Nattvarden. Ovanom ser man två änglar som gråter över människornas ondska.  Överst uppe på altarkonstruktionen finns Guds lamm, som spikat skuldebrevet fast på korset och rivit det, d.v.s. skaffat fullständig syndaförlåtelse för alla människor.

Den vackert snidade predikstolen finns på evangeliets sida. Bilderna på den är också målade av Kempe. I den vackra och mäktiga himlakupolen som välver sig över kyrkans korsgång ser man en triangel föreställande Treenigheten. I mitten av triangeln avbildas Guds allseende öga med de hebreiska bokstäverna JHVH, HERREN. Triangeln omringas av Guds härlighets strålar...

Den första orgeln till kyrkan inköptes 1876. Den nuvarande orgeln byggdes 1967 av orgelbyggaren Hans Heinrich.

Överst på kyrktornet står ett kors och en kyrktupp. Tillsammans med klockornas ljud förkunnar de budskapet om Kristi död och uppståndelse från de döda.

Parkeringsplateser finns intill gravgården och framför kyrkan.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett
Bildskärm
Vit duk
Piano/flygel
Ljudanläggning
Apparatur för strömning av evenemang
Dopfunt
Vaktmästare på plats

Evenemang

sö 25.2 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Lassila, Anna-Karin Johansson, sång Johanna Lill-Thylin.
sö 3.3 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Gudstjänst

Jan Nygård, Anna-Karin Johansson, sång Eivor & Nils Johansson, kyrkkaffe.
sö 10.3 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Familjegudstjänst

Sjöblom, Forsman, barnkörerna.
sö 17.3 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Markus Ventin, Forsman.
sö 24.3 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Högmässa

Lassila, Forsman, Mathias Svenfelt, sång av Bosund-ungdomar.
on 27.3 kl. 9.30

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Påskkyrka för de minsta

Barnledare m.fl.
to 28.3 kl. 20.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Skärtorsdagens nattvardsmässa

Marko Sjöblom, Anders Forsman.
fr 29.3 kl. 10.00

Fagernäsvägen 239, 68570 LARSMO

Långfredagens gudstjänst

Marko Sjöblom, Anders Forsman.