Skolning av "Unga Ledare"

Unga ledare behövs hela tiden i församlingens verksamhet, t.ex. som barnskötare, minior och juniorledare, skriftskolledare, konfirmandfaddrar m.m. Skolningen är också ett ypperligt tillfälle för egen tillväxt och för att ytterligare bekanta sig med församlingens verksamhet. Dessutom brukar skolningen kännas meningsfull, givande och rolig! Vi återkommer med mera info då en ny grupp startar.

Vi träffas i regel varannan onsdag kl. 18.30-20.30 i Holm bönehus. Starten meddelas skilt till de anmälda via WA.

 

Ett mönster av gula, gröna och röda tecknade fiskar.
Glada ungdomar.

Tag kontakt

församlingspedagog