Skolning av "Unga Ledare"

Unga ledare behövs hela tiden i församlingens verksamhet, t.ex. som barnskötare, minior och juniorledare, skriftskolledare, konfirmandfaddrar m.m. Skolningen är också ett ypperligt tillfälle för egen tillväxt och för att ytterligare bekanta sig med församlingens verksamhet. Dessutom brukar skolningen kännas meningsfull, givande och rolig! Vi återkommer med mera info då en ny grupp startar.

Det går bra att anmäla sig till t.f. ungdomsarbetsledare Herman Mård per e-post herman.mard(ät)evl.fi  eller telefon 040-8686 955. 

Upplägget för skolningen av unga ledare hösten 2018 och våren 2019:

1. Onsdag 29.8.2018 kl.18.00 i Xodus (Holm bönehus). Tema: "Hur blir jag en god ledare?"

2. Onsdag 19.9.2018 kl.18.00 i Xodus. Tema: "Ledarskapets riktningar!"

3. Onsdag 10.10.2018 kl.18.00 i Xodus. Tema: "Grunden för min identitet!"

4. Onsdag 31.10.2018 kl.18.00 i Xodus. Tema: "Ledaren och Bibeln!"

5. Fredag 23.11- Söndag 25.11.2018. Weekend för Unga Ledarskolningen vid Pörkenäs lägergård. Tema:"Ledaren och Gud" (uppåt, inåt...). Olika ledaruppgifter m.m. Kostnad per deltagare är 35 € (Sponsorerat pris). Äldre ledare deltar!

6. Onsdag 12.12.2018 kl.18.00 i Xodus. Planering och övning för ungdomarnas julfest.

7. Fredag 14.12.2018 kl.20.00 i Xodus. Ungdomarnas julfest. Samling kl.17.30 för övning och genomgång.

8. Nyårsläger i Karleby, Västra Parkens skola. Mera information kommer senare.

9. Onsdag 16.1.2019 kl.18.00 i Xodus. Tema: "Kommunikation och konflikthantering!"

10. Onsdag 6.2.2019 kl.18.00 i Xodus. Tema: "Den ideala team-medlemmen!"

11. Onsdag 27.3.2019 kl.18.00 i Xodus. Tema: "Bibliskt ledarskap". Anmälan till sommarens hjälpledaruppgifter!

12. Onsdag 27.3.2019 kl.18.00 i Xodus. Tema: "Att hålla andakt!"

13. Fredag 12.4 - Söndag 14.4.2019. Weekend 2 för Unga Ledarskolningen vid Inremissionshemmet. Tema: "Vad har vi lärt oss?" Unga Ledares gemenskap och engagemang i församlingen.

14. Söndag 5.5.2019 kl.10.00 i Larsmo kyrka. Gudstjänst med ledarvälsignelse. Kyrk- och avslutningskaffe med Unga Ledare efteråt i Xodus.

OBS! Rätt till ändringar förbehålles. Kolla in programmet regelbundet!

Ett mönster av gula, gröna och röda tecknade fiskar.
Glada ungdomar.
t.f. ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo