Sopplunch i Holm bönehus

Varm soppa, kaffe och kravlös gemenskap, ca en gång i månaden.

Följande sopplunch ordnas till hösten.