Sopplunch i Holm bönehus

Varm soppa, kaffe och kravlös gemenskap, ca en gång i månaden.

Följande sopplunch ordnas torsdag 11.1 i Holm bönehus.