Sopplunch i församlingshemmet

Varm soppa, kaffe och kravlös gemenskap, ca en gång i månaden.

Följande sopplunch ordnas torsdag 28.10 från kl. 11 i församlingshemmet.