Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast vid Inremissionshemmet, men platsen kan variera. Alla män hjärtligt välkomna. Första samlingen efter sommaruppehållet blir torsdagen den 26.9 kl. 19. Mer information om plats och medverkande uppdateras senare.

Varmt välkommen med i Karagemenskapen!

 

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502