Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast vid Inremissionshemmet, men platsen kan variera. Nästa samling blir den 30.1.2020 vid Inremissonshemmet.

Alla män är varmt välkomna med i Karagemenskapen!

 

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502