Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast vid Inremissionshemmet, men platsen kan variera. Alla män hjärtligt välkomna. Följande samling blir torsdagen den 25.4 kl. 19 vid Prästgården (obs platsen!).

Varmt välkommen med i Karagemenskapen!

 

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502