Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast vid Inremissionshemmet, men platsen kan variera. Alla män hjärtligt välkomna. Nästa samling blir torsdagen den 28.11 kl. 19 i Inremissionshemmet. Boris Salo medverkar.

Varmt välkommen med i Karagemenskapen!

 

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502