Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast i församlingshemmet, men platsen kan variera. Alla män är varmt välkomna med i Karagemenskapen!

Kontaktpersoner är Guy Ahlsved tfn 045 2333375 och Jens Sjölind tfn 050 5053502.