Karasamlingar

Sista torsdagen i månaden kl. 19 ordnas samling för män, unga och äldre, oftast vid Inremissionshemmet, men platsen kan variera. Alla män hjärtligt välkomna. Sista samlingen före sommaruppehållet blir torsdagen den 23.5 kl. 19 i Monå. Gemensam avfärd kl. 17.30 från bönhuset i Holm till Nisses torp i Monå, Gabilsvägen 108. Jan Erik-Sandström medverkar, knytkalas.

Varmt välkommen med i Karagemenskapen!

 

Kontaktpersoner: Guy Ahlsved 045 2333375 och Jens Sjölind 050 5053502