Församlingens missionsprojekt

Finska Missionssällskapet

Vi understöder Mekane Yesuskyrkan i Etiopien. Det är ett hjälpprojekt för utvecklingshämmade i Dessie, som understöds med ett årligt bidrag. Församlingen understöder också NCES (North Central Ethiopian synod= Dessie synod) församlings- och evangelisationsarbete och utbildning med ett årligt bidrag.

Lettlandsarbetet

Församlingen har tre vänförsamlingar i Lettland, i Dubulti, Dzirciems och Balgale. Samarbetet innefattar såväl vänbesök till Lettland och vice versa men Larsmo församling stöder också vänförsamlingarna ekonomiskt.

Burmas lutherska kyrka

Församlingen understöder Burmas lutherska kyrka med ett årligt bidrag.

Martyrkyrkans vänner

Församlingen håller nära kontakt med Martyrkyrkans vänner r.f. (MKV) och dess ordförande Johan Candelin. Möten med inbjudna gäster från den lidande kyrkan ordnas årligen och MKV:s verksamhet stöds ekonomiskt.