LFF:s missionsarbete

Larsmo församling stöder LFF: s stöd till Albaniens KUEL kyrka,  genom att stöda den missionärsfamilj, pastor Jimmy och Malena Svenfelt med två barn, som LFF sänder ut för att tjäna i Tirana i Helig Paulus lutherska kyrka. Albanien kommer också att besökas av ungdomar och predikanter/präster från LFF som håller bibelundervisning samt delar ut kristen litteratur och hjälper till med gudstjänster. LFF kommer också under de kommande åren att hjälpa kyrkan med att trycka Luthers katekes och annan litteratur och annat undervisningsmaterial. Arbetet i Albanien görs genom den albanska Filiz-organisationen.

FMS´missionsarbete

Vi understöder Mekane Yesuskyrkan i Etiopien. Det är ett hjälpprojekt för utvecklingshämmade i Dessie, som understöds med ett årligt bidrag. Församlingen understöder också NCES (North Central Ethiopian synod= Dessie synod) församlings- och evangelisationsarbete och utbildning med ett årligt bidrag.

Lettlandsarbetet

Församlingen har tre vänförsamlingar i Lettland, i Dubulti, Dzirciems och Balgale. Samarbetet innefattar såväl vänbesök till Lettland och vice versa men Larsmo församling stöder också vänförsamlingarna ekonomiskt.

Burmas lutherska kyrka

Församlingen understöder Burmas lutherska kyrka med ett årligt bidrag.

Martyrkyrkans vänner

Församlingen håller nära kontakt med Martyrkyrkans vänner r.f. (MKV) och dess ordförande Johan Candelin. Möten med inbjudna gäster från den lidande kyrkan ordnas årligen och MKV:s verksamhet stöds ekonomiskt.