Dagklubbar i Larsmo

Vår önskan är att dagklubben skall vara en plats som påminner om Jesu famn för barnen. Tanken är att nå så många som möjligt av 4-5 åringarna med kristen fostran, och samtidigt ge barnen möjlighet till social träning.

Vi gläds över att intresset för dagklubbar är så stort i församlingen. Vi har i medeltal 100 barn i året i dagklubbarna, och har därför förlagt verksamheten till fyra områden i vår kommun, till Furuholmen, Fagernäs, Västerby och Bosund.

Dagklubbsgudstjänster ordnas en gång per termin, likaså föräldrasamlingar för dagklubbsföräldrar.

 

Dagklubbsavgiften är 80 €/termin, för syskon 120 €/termin.

Höstterminen 2020 startar vecka 36. 

Väggbonad med Jesus som välsignar barn

Tag kontakt

barnledare
050 339 8596
barnledare
050 376 0684