Dagklubbar

Vår önskan är att dagklubben skall vara en plats som påminner om Jesu famn för barnen. Tanken är att nå så många som möjligt av 4-5 åringarna med kristen fostran, och samtidigt ge barnen möjlighet till social träning.

Vi gläds över att intresset för dagklubbar är så stort i församlingen. Vi har i medeltal 100 barn i året i dagklubbarna, och har därför förlagt verksamheten till fyra områden i vår kommun, till Furuholmen, Fagernäs, Västerby och Bosund.

Dagklubbsgudstjänster ordnas en gång per termin, likaså föräldrasamlingar för dagklubbsföräldrar.

 

Dagklubbsavgiften är 80 € / termin, för syskon 120 €/termin.

 

Terminsstarter:

8.1.2020:

Västerby I  måndagar kl. 13-16, onsdagar kl. 9-12.

Fagernäs onsdagar kl. 13-16, fredagar kl. 9-12. 

 

9.1.2020:

Västerby II tisdagar kl. 13-16, torsdgar kl. 13-16.

Bosund I tisdagar kl. 9-12, torsdagar kl. 9-12.

Bosund II tisdagar kl. 13-16, torsdagar kl. 13-16.

Furuholmen tisdagar kl. 9-12, torsdagar kl. 9-12.

 

Väggbonad med Jesus som välsignar barn