Varmt välkommen till församlingens dagklubbar!

Kristen undervisning för barn

Verksamheten är ett led i kyrkans dopundervisning. Den börjar i barnens värld och vill ge den trygget det innebär att upptäcka att detta också är Guds värld och att Han har omsorg om oss. Vi berättar om Jesus och visar hur Han bryr sig om oss och hjälper oss. Enkla sånger och böner vill hjälpa barnen att leva tillsammans med Jesus, hemma och i kyrkan.

Barnets utveckling genom lek

Dagklubbsprogrammet tar sikte på barnets hela utveckling. Lek står självklart på programmet, både fri lek och i grupp. Sång och rytmik har också en given plats. Manuella sysselsättningar i olika material tränar barnens känsla för färg och form och ger dem möjlighet att uttrycka sig.

Dagklubbens verksamhetsställen

Vi gläds över att intresset för dagklubbar är så stort i församlingen. Vi har i medeltal 100 barn i året i dagklubbarna, och har därför förlagt verksamheten till fyra områden i vår kommun, till Furuholmen, Fagernäs, Västerby och Bosund. Tanken är att nå så många som möjligt av 4-5 åringarna med kristen fostran, och samtidigt ge barnen möjlighet till social träning.

Vad ska ka barnet ha med sej?

Barnen tar med eget mellanmål till dagklubbarna. Ta också med egna tossor. Ett extra ombyte av kläder är också bra att ha med.

Om barnen är sjuka ber vi er att hålla dem hemma. 

Dagklubbsgudstjänster ordnas en gång per termin, likaså föräldrasamlingar för dagklubbsföräldrar.

Dagklubbsavgiften är 80 €/termin, för syskon 120 €/termin. 

Anmälan till höstens dagklubbar för barn födda 2019-2020 (4-5 åringar) kan göras under tiden 8.4-6.5.2024 till någon av barnledarna eller till pastorskansliet. Dagklubbsplatserna fördelas i den ordning som anmälningarna inkommer.

Väggbonad med Jesus som välsignar barn

Tag kontakt

barnledare
050 339 8596