Församlingens avtalsmissionärer och hjälparbetare

 

Missionärsfamiljen Heidi och Evans Orori, Kenya.

Heidi och Evans Orori är, efter sex år i Etiopien, från augusti 2022 missionärer i Kenya. De är engagerade i församlingsarbete inom ramen för den lutherska kyrkan, ELCK.

Helena Sandberg, missionär i Etiopien

Helena Sandberg är vår nya avtalsmissionär från 1.1.2022. Hon är utsänd av SLEF r.f. och arbetar som missionär i Etiopien från och med 1.2.2021. Hennes huvuduppgift är kristen fostran.

 

Missionärsfamiljen Emilia och Toni Heikkilä, Albanien

Våra nya avtalsmissionärer från 2023 är familjen Emilia och Toni Heikkilä, utsända av LFF till Albanien.

 

Hjälp- och projektarbetare

Församlingens hjälp- och projektarbetare i Östra Asien.