Församlingens avtalsmissionärer och biståndsarbetare

 

Missionärsfamiljen Heidi och Evans Orori, Etiopien.

Heidi och Evans arbetar som avtalsmissionärer för SLEF i Etiopien.

 

 

Helena Sandberg, missionär i Etiopien

Helena Sandberg är vår nya avtalsmissionär från 1.1.2022. Hon är utsänd av SLEF r.f. och arbetar som missionär i Etiopien från och med 1.2.2021. Hennes huvuduppgift är kristen fostran.