Församlingens avtalsmissionärer och biståndsarbetare

 

Missionärsfamiljen Heidi och Evans Orori, Etiopien.

Heidi och Evans arbetar som avtalsmissionärer för SLEF i Etiopien.

Mona och Alf Wallin, Kenya

Mona Wallin arbetar med diakoni och nödhjälp samt undervisar i yrkesskolan RYP i västra Kenya. Alf Wallin arbetar med vattenprojekt, byggnadsarbete och ungdomsarbete i västra Kenya. De är utsända av Svenska lutherska evangeliföreningen.

 

Christina Harald, biståndsarbetare i Bangladesh

Christina är utsänd av Såningsmannen till Bangladesh, där hon arbetar för Såningsmannens samarbetsorganisation vid Lamb Hospital, som driver ett sjukhus i nordvästra delen av landet. Christina jobbar som engelskalärare för sjukskötar- och barnmorskestuderande och som föreståndare för ett rehabiliteringscenter för handikappade barn på sjukhusområdet.

Du får gärna gå med i Christinas stödring. Hon skriver nyhetsbrev på finska, svenska och engelska. Christinas brev kan beställas via liity.renkaaseen@kylvaja.fi eller tfn 09 2532 5400.