Gravgården i Larsmo

Larsmo församlings gravgård finns alldeles invid kyrkan på andra sidan Fagernäsvägen och består av tre områden.

Den äldsta delen, som härstammar från kyrkans första tid, används numera endast i undantagsfall för begravningar.

Den andra delen från 1950-talet är i bruk och där finns också vid östra sidan ett område för gravsättning av urnor.

Den nyaste delen som togs i bruk i slutet av 1980-talet är den del där  nya gravar ges ut idag. Här finns också ett s.k. skötselfritt gravomräde med små markfästa gravplattor. De anhöriga placerar sina blommor vid ett gemensamt monument.

Utöver detta finns i församlingens ägo ytterligare en gravgård, Stornabbåkerns gravgård, som är belägen ca en halv kilometer öster om kyrkan. Den används inte längre för begravningar men vårdas och hålls fortfarande i skick av församlingen.