Minior- och juniorarbetet

Välkommen med till våra olika klubbar! Ingen förhandsanmälan behövs, utan det är bara att komma med!

Vår önskan med minior- och juniorverksamheten är att ge barn i lågstadieåldern en möjlighet att växa i Jesu lärjungaskap och samlas till meningsfull, rolig och lärorik sysselsättning på fritiden. Miniorklubbarna är till för flickor och pojkar i åldern åk.1-3 och juniorklubbarna för flickor och pojkar i åldern åk.4-6. Vi strävar till att hålla klubbar i alla större kommundelar. Information ges via församlingens infoblad, skolornas anslagstavlor och via denna hemsida. 

Klubbarna leds av församlingens utbildade Unga ledare. Kontaktperson och huvudansvarig för verksamheten är barnledare Jenny Snellman.

Församlingens klubbverksamhet 

Kolla infoaffischer i larsmoskolorna. Välkomna med i vår verksamhet!

 

MINIORKLUBBAR för åk 1-3

 

Bosund dagklubbsutrymme

Måndagar kl. 18.00-19.30. Start 8.1.2024.

Furugården

Tisdagar kl. 18.00-19.30 (åk 3-4). Start 16.1.2024.

Onsdagar kl. 18.00-19.30 (åk. 1-2). Start 17.1.2024.

Västerby bönehus

Tisdagar kl. 18.00-19.30. Start Start 9.1.2024.

Holm bönehus

Onsdagar kl. 18.00-19.30. Start 13.3.2024.

Klubbarna håller paus under skolornas lov!

 

JUNIORKLUBBAR för åk 4-6

Holm bönehus

Tisdagar kl. 18.00-19.30. Start 9.1.2024.

Bosund fritidsgård 

Tisdagar kl. 18.00-19.30. Start 9.1.2024.

Västerby bönehus 

Måndagar kl. 18.00-19.30.  Start 8.1.2024.

Klubbarna håller paus under skolornas lov!

Texten du är välkommen med till vår juniorklubb.
Våra omtyckta minior- och juniorklubbar
Väggbonad med Jesus som välsignar barn