Minior- och juniorarbetet

Vår önskan med minior- och juniorverksamheten är att ge barn i lågstadieåldern en möjlighet att växa i Jesu lärjungaskap och samlas till meningsfull, rolig och lärorik sysselsättning på fritiden. Miniorklubbarna är till för flickor och pojkar i åldern åk.1-3 och juniorklubbarna för flickor och pojkar i åldern åk.4-6. Vi strävar till att hålla klubbar i alla större kommundelar. Information ges via församlingens infoblad, skolornas anslagstavlor och via denna hemsida. 

Församlingens klubbverksamhet våren 2019

 

MINIORKLUBBAR för åk 1-3:

Bosund dagklubbsutrymme: Startar måndag 14.1 kl.18.00! I fortsättningen samma dag och tid!

Västerby bönehus: Startar onsdag 16.1 kl.18.00! I fortsättningen samma dag och tid!

Holm bönehus: Ifall klubben startar så meddelas detta skilt!

Furugården: Startar onsdag 16.1 kl.18.00! I fortsättningen samma dag och tid!

Klubbarna håller paus under sportlovet!

JUNIORKLUBBAR för åk 4-6:

Bosund fritidsgård (gamla hobbyrummet): "Aktiva Unga" för åk. 4-6 torsdagar kl.18.00. Startar torsdag 17.1! I fortsättningen samma dag och tid!

Västerby bönehus: Startar måndag 14.1 kl.18.00! I fortsättningen samma dag och tid!

Holm fritidsgård: "Aktiva Äventyrare" för pojkar, fr åk.7 - . Torsdagar kl.15-17. Mellanmål serveras i början mot en liten avgift. Ledare Ulf Axell. Gruppen startar terminen 17 januari 2019. Nya " Aktiva Äventyrare" är välkomna med!

Klubbarna håller paus under sportlovet!

Kolla infoaffischer i larsmoskolorna samt annonseringen i Kyrkpressen.

 

VÄLKOMNA MED I VÅR VERKSAMHET!

 

  
Minior- och juniorklubbarna i Larsmo församling.
Våra omtyckta minior- och juniorklubbar
Klubbar för miniorer och juniorer

Välkommen med till våra olika klubbar; ingen förhandsanmälan behövs, bara att komma med! Klubbarna leds av församlingens utbildade hjälpledare.

Kontaktperson och huvudansvarig för verksamheten  är ungdomsarbetsledare Ulf Axell  040 868 6955  och e-post: ulf.axell@evl.fi 

Vikarie under veckorna 38 o 39 Heidi Sundström tfn 040-7577 980!
 

ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo