Minior- och juniorarbetet

Vår önskan med minior- och juniorverksamheten är att ge barn i lågstadieåldern en möjlighet att växa i Jesu lärjungaskap och samlas till meningsfull, rolig och lärorik sysselsättning på fritiden. Miniorklubbarna är till för flickor och pojkar i åldern åk.1-3 och juniorklubbarna för flickor och pojkar i åldern åk.4-6. Vi strävar till att hålla klubbar i alla större kommundelar. Information ges via församlingens infoblad, skolornas anslagstavlor och via denna hemsida. 

Församlingens klubbverksamhet vårterminen 2020

 

MINIORKLUBBAR för åk 1-3:

Bosund dagklubbsutrymme: Måndagar kl.18.00! Start 13.1!

Västerby bönehus: Onsdagar kl.18.00! Start 15.1!

Holm bönehus: Ifall klubben startar så meddelas detta skilt via skolan och hemsidan!

Furugården: Onsdagar kl.18.00! Start 15.1!

Klubbarna håller paus under höstlovsdagarna!

JUNIORKLUBBAR för åk 4-6:

Bosund fritidsgård (gamla hobbyrummet): "Aktiva Unga" för åk. 4-6 torsdagar kl.18.00. Start 16.1!

Västerby bönehus: Måndagar kl.18.00! Start 13.1

Holm fritidsgård: "Aktiva Äventyrare" för pojkar, fr åk.7 - . Onsdagar kl.15-17. Mellanmål serveras i början mot en liten avgift. Ledare Ulf Axell.  Nya pojkar är välkomna med!

Holm bönehus: Torsdagar kl.18.00! Start 16.1!

Klubbarna håller paus under sportlovet!

Kolla infoaffischer i larsmoskolorna samt annonseringen i Kyrkpressen.

VÄLKOMNA MED I VÅR VERKSAMHET!

 

  
Minior- och juniorklubbarna i Larsmo församling.
Våra omtyckta minior- och juniorklubbar
Väggbonad med Jesus som välsignar barn

Välkommen med till våra olika klubbar! Ingen förhandsanmälan behövs, utan det är bara att komma med! Klubbarna leds av församlingens utbildade Unga ledare.

Kontaktperson och huvudansvarig för verksamheten  är ungdomsarbetsledare Herman Mård 040 868 6955  och e-post: herman.mard@evl.fi 

 

t.f. ungdomsarbetsledare
Larsmo församling
68570 Larsmo