Minior- och juniorarbetet

Välkommen med till våra olika klubbar! Ingen förhandsanmälan behövs, utan det är bara att komma med!

Vår önskan med minior- och juniorverksamheten är att ge barn i lågstadieåldern en möjlighet att växa i Jesu lärjungaskap och samlas till meningsfull, rolig och lärorik sysselsättning på fritiden. Miniorklubbarna är till för flickor och pojkar i åldern åk.1-3 och juniorklubbarna för flickor och pojkar i åldern åk.4-6. Vi strävar till att hålla klubbar i alla större kommundelar. Information ges via församlingens infoblad, skolornas anslagstavlor och via denna hemsida. 

Klubbarna leds av församlingens utbildade Unga ledare. Kontaktperson och huvudansvarig för verksamheten är barnledare Jenny Snellman.

Församlingens klubbverksamhet höstterminen 2023

Minior- och juniorklubbarna startar upp igen vecka 36

Hemsidan uppdateras vartefter grupperna klarnar. Kolla infoaffischer i larsmoskolorna. Välkomna med i vår verksamhet!

 

MINIORKLUBBAR för åk 1-3

 

Bosund dagklubbsutrymme

Måndagar kl. 18.00-19.30. Start 4.9.2023.

Furugården

Måndagar kl. 18.00-19.30. Start 4.9.2023.

Västerby bönehus

Tisdagar kl. 18.00-19.30. Start 5.9.2023.

Klubbarna håller paus under skolornas lov!

 

JUNIORKLUBBAR för åk 4-6

Holm bönehus

Tisdagar kl. 18.00-19.30. Start 5.9.2023.

Bosund fritidsgård 

Tisdagar kl. 18.00-19.30. Start 5.9.2023.

Västerby bönehus 

Onsdagar kl. 18.00-19.30.  Start 6.9.2023.

Klubbarna håller paus under skolornas lov!

Texten du är välkommen med till vår juniorklubb.
Våra omtyckta minior- och juniorklubbar
Väggbonad med Jesus som välsignar barn