Minior- och juniorarbetet

Välkommen med till våra olika klubbar! Ingen förhandsanmälan behövs, utan det är bara att komma med!

Vår önskan med minior- och juniorverksamheten är att ge barn i lågstadieåldern en möjlighet att växa i Jesu lärjungaskap och samlas till meningsfull, rolig och lärorik sysselsättning på fritiden. Miniorklubbarna är till för flickor och pojkar i åldern åk.1-3 och juniorklubbarna för flickor och pojkar i åldern åk.4-6. Vi strävar till att hålla klubbar i alla större kommundelar. Information ges via församlingens infoblad, skolornas anslagstavlor och via denna hemsida. 

Klubbarna leds av församlingens utbildade Unga ledare. Kontaktperson och huvudansvarig för verksamheten är t.f. församlingspedagog Herman Mård.

Församlingens klubbverksamhet höstterminen 2022

Kolla infoaffischer i larsmoskolorna samt annonseringen i Kyrkpressen. Välkomna med i vår verksamhet!

Minior- och juniorklubbarna startar upp igen vecka 38.

 

MINIORKLUBBAR för åk 1-3

 

Bosund dagklubbsutrymme

Måndagar kl. 18.00. Start 19.9.2022.

Västerby bönehus

Torsdagar kl. 18.00. Start 22.9.2022.

Furugården

Måndagar kl. 18.00. Start 19.9.2022.

Holm bönehus

Tisdagar kl. 18.00. Start 20.9.2022.

Klubbarna håller paus under skolornas lov!

 

JUNIORKLUBBAR för åk 4-6

 

Bosund fritidsgård 

Tisdagar kl. 18.00. Start 20.9.2022.

Västerby bönehus 

Tisdagar kl. 18.00.  Start 20.9.2022.

Klubbarna håller paus under skolornas lov!

Texten du är välkommen med till vår juniorklubb.
Våra omtyckta minior- och juniorklubbar
Väggbonad med Jesus som välsignar barn