Regelbunden verksamhet

I församlingen kan du vara medverka och påverka på många olika sätt. Du behövs.

Medverkan i gudstjänsterna

Gudstjänst firas på söndagar och helgdagar kl. 10. Frivilliga medverkar med textläsning, som kyrkväktare, kyrkvärd, assistent vid nattvarden, i omsorgstjänsten och kyrkkaffet efter gudstjänsten samt medverkar med sång och musik. 

Larsmo församling strömmar en stor del av gudstjänsterna och flera medhjälpare skulle behövas till streamingteamet. Du som är intresserad av teknik och av att producera bild och ljud får gärna höra av dej till pastorskansliet. Det finns en uppgift också för dej i församlingen. 

Medverkan i barn- och ungdomsarbetet

Barn- och Ungdomsarbetet är omfattande eftersom vi har så många barn och unga i församlingen. Mycket av verksamheten bland barn och unga sker med hjälp av frivilliga. Öppet Hus verksamheten som bedrivs i Bosund, Näs, Holm och Furuholmen behöver hela tiden nya vuxna värdar som har tid att finnas till för de unga. Minior- och juniorklubbarna leds också av frivilliga.

Miljöarbetet

Vi vill värna om den underbara naturen vi har i vår församling så att också våra barn och barnbarn skall kunna vandra ”barfota i gröngräset”. Vi sorterar och handlar inhemskt, närproducerat och certifierade produkter där det är möjligt. Kom med i miljöarbetet. Det finns plats i arbetsgruppen.

Missionsarbetet

Vi har två missionsstugor i Larsmo församling, i Bosund och i Holm. De sköts helt på frivillig basis. Det säljs begagnade kläder och prylar, men också nya böcker i missionsstugorna. Ofta serveras kaffe. Alla intäkter går till församlingens missionsarbete. På hösten och våren ordnas det basarerer. Här kan du verka genom att hjälpa till med försäljningsarbetet, varusortering, genom att baka till basarerna och naturligtvis också genom att handla. Ingen insats är för liten.

Det diakonala arbetet

Behoven av stöd och hjälp ökar. Ofta behövs det kanske inte annat än att någon ser en och har tid att lyssna. Men ofta behövs också ekonomisk- och annan hjälp. I diakoniarbetet behövs många frivilliga medhjälpare. Arbetet leds av församlingens diakoniarbetare och diakonidirektionen.

I Holm bönehus ordnar vi sopplunch en gång i månaden. Vår tanke är att få bjuda på en varm måltid för behövande och lunch för en liten avgift åt daglediga och andra lunchgäster. Intäkterna går till diakonin.

Stick-in café varannan vecka i Holm bönehus. Kom in på en kopp kaffe och gemenskap.

Kontakta församlingens kansli eller någon av de anställda om du vill vara med och hjälpa till med något i församlingen.

Länk till utförligare information om olika grupper 

Länk till förtroendevalda och direktioner